Norwegian (Bokmål) 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.

Boligtorget i ny drakt

Fra og med Mandag 13.02 forsvinner det gamle "boligtorget" og blir erstattet med en ny og bedre portal på siost.unialltid.no

Man kan også laste ned den nye portalen som app: 

Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unipluss.unialltid.siost

Itunes: 
https://itunes.apple.com/us/app/si-bolig/id1191442149?l=nb&ls=1&mt=8

Dette innebærer at alle søknader om bolig nå foregår gjennom disse sidene/app. De gamle sidene er ikke lenger i drift men vil linke videre til Uni Alltid.

For beboere: 
Sidene/appen vil inneholde de samme funksjonene som den gamle for beboere men med et bedre brukergrensesnitt. 
Du vil enkelt kunne administrere ditt leieforhold og melde inn feil på sidene. Dersom du opplever at noe er mangelfullt eller du trenger hjelp kan du melde dette til siost@hiof.no

Vi håper dere blir fornøyde med den nye siden! 

 

Vinner av Halden kommunes byggeskikkpris


remmenweb

Studentboligene på Remmen vant byggeskikkprisen til Halden kommune som ble delt ut under Haldengallaen på brygga kultursal 23/01/16. 
Byggeskikkprisen er en hederspris for bebyggelse og/eller uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og tilpassing til sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.


skikkpris

Juryens vurdering: 


"Studenboligene på Remmen fremstår som et prakteksempel for oppføring av fremtidsrettede bygninger. Gjennom sin utforming og tilpassing til sted og miljø er prosjektet et forbilde for nåtidens byggemetoder, samt et meget godt eksempel for bygging av høyhus." 

Sammen med iTre AS, BAS Arkitekter AS, entreprenør Ove Skår AS og Innovasjon Norge har studentsamskipnaden i Østfold etablert en ny studentby som tilsammen skaper et unikt bomiljø for over 350 studenter. Prosjektet er en milepæl for bygging med massivtre i Halden og i Norge, og har en miljøprofil som holder passivhusstandard. I de fire nye stuudentboligene er blant annet byggets bærende kontruksjoner i massivtre eksponert i interiøret. Dette bidrar til å skape klimanøytrale studentboliger mede gode kvaliteter og et godt inneklima, samt at bruken av massivtre er en stor fordel for miljøet. Videre er bygningene godt tilpasset eiendommens terreng. De er plassert inn i landskapet i en vifteform som slipper inn sol og lys mellom bygningene, og inn til eiendommens felles utesrom. Uterommet er opparbeiden med utgangspunkt i eiendommens terrengprofil og trappes opp mot nærliggende skog - og parkområde samt mot den ene eksisterende studentboligen. Den eksisterende studentboligen er også renovert og tilpasset de nye studentboligenes arkitektoniske utforming. 

Studentsamskipnaden i Østfold er verdig vinner av byggeskikkprisen 2015 for deres unike og miljøbevisste studentby. Studentboligene på Remmen er blitt et eksemplarisk forbilde for oppføring av nye høyhus/bygninger, renovering av eksisterende bebyggelse samt opparbeidelse av eiendommens uterom for å skape en helhetlig byggeskikk for eiendommen. 


 
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no


Cookies  -  Personvernerklæring
Sosiale medier