Norwegian (Bokmål) 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo

Boligtorget i ny drakt

boligt
Det gamle "boligtorget" er nå erstattet med en ny og bedre portal - siost.unialltid.no

Man kan også laste ned den nye portalen som app: 

Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unipluss.unialltid.siost

Itunes: 
https://itunes.apple.com/us/app/si-bolig/id1191442149?l=nb&ls=1&mt=8

Dette innebærer at alle søknader om bolig nå foregår gjennom disse sidene/app. De gamle sidene er ikke lenger i drift men vil linke videre til Uni Alltid.

For beboere: 
Sidene/appen vil inneholde de samme funksjonene som den gamle for beboere men med et bedre brukergrensesnitt. 
Du vil enkelt kunne administrere ditt leieforhold og melde inn feil på sidene. Dersom du opplever at noe er mangelfullt eller du trenger hjelp kan du melde dette til siost@hiof.no

Vi håper dere blir fornøyde med den nye siden! 

 
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier