Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo

Bjølstad

bj%c3%b8lstad ute

Din adresse er: 
Bjølstadveien 4 (Bjølstad IV) + hybelnummer

1671 Fredrikstad

eller

Bjølstadveien 8 (A-P) + hybelnummer
1671 Fredrikstad
bj%c3%b8lstad oversikt snip
Oversiktsbilde Bjølstad studentboliger

Parkering


Området på Bjølstad er et kontrollert område, og man trenger parkeringsbevis for å stå parkert.
Parkeringen er reservert for beboere på Bjølstad  og parkeringsbevis tildeles etter ventelister.
Biler som står parkert uten parkeringsbevis vil bli bøtelagt.
Det finnes 54 plasser + 4 HC plasser.
 
Dersom du har bil og trenger parkeringsbevis, må dette meldes til siost@hiof.no med navn og registreringsnummer på bilen.
 
I inn og utflyttingsperioder vil det være mulig å stå parkert uten bevis i kortere perioder i løpet av dagen.
Dette gjelder for periodene:
15-30. juni
1-15. august

 

Internett

Du får passord og brukernavn for å logge på det trådløse nettet av Høgskolen i Østfold, som er leverandøren av bredbåndsnettet. Alle studentboligene har i tillegg kablet nettverksuttak i veggen. 

Dersom du får problemer med nettet, prøv følgende før du tar kontakt med oss: 

1. Sjekk om egen maskin virker på egen hybel
2. Sjekk om nabos maskin virker hos nabo
3. Sjekk om egen maskin virker hos nabo
4. Sjekk om nabos maskin virker på egen hybel 

Dersom minst en maskin virker på hver hybel, så er det ikke nettverksproblemer og bruker må søke etter feil i egen maskin.

Hva gjør du dersom du opplever plagsom støy fra andre som du bor sammen med? 


Husk at du bor med andre og må akseptere støy til en viss grad. I følge norsk lov har imidlertid ikke naboen din lov til forstyrre den alminnelige fred og orden og da også unødvendig mye støy. 

I boreglementet står det : 
Leietakerne plikter å respektere hverandres behov for ro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager skal det være ro i boligen, og på eiendommen for øvrig. Den enkelte leietaker er ansvarlig for gjesters opptreden i boligen, fellesarealet og på eiendommen for øvrig. Klarer ikke leietakeren å holde sine gjester rolige, plikter han å sørge for  assistanse. SiØ eller den han bemyndiger kan kreve at gjester skal forlate boligen dersom det er påkrevd.

Hvis man ser i norsk lovverk sier den videre om Lov om helligdager og helligdagsfred § 3 at “på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.” Denne bestemmelsen kan påberopes både for fester og om naboens plenklipping kl 08 en søndag morgen. 

Her er noen tips til hva du kan gjøre dersom du opplever støy: 
  1. Snakk med naboen din og prøv å finne en løsning sammen. Dette vil ofte være den beste løsningen da det fremmer et godt bomiljø for alle parter. 
  2. Ring Securitas vakttelefon: (+47) 907 84 853
  3. Send en klage til oss til siost@hiof.no der du beskriver hendelsen og involverte parter.

Vaskeguide Bjølstad

Vaskeriet består av 5 stk vaskemaskiner og 5 stk tørketromler. Av disse er en tørketrommel og en vaskemaskin av ekstra stor størrelse slik at man skal kunne vaske soveposer, dyner etc. Les dette før du går til vaskeriet.

PRISER
Vasketype Pris
Vaskemaskin Kr 15,-
Tørketrommel Kr 5,-
Stor vaskemaskin Kr 20,-
Stor tørketrommel Kr 10,-

For å benytte vaskeriet må du:
1. Ha vaskerikort med brukernavn og passord
2. Logge deg på og overføre penger fra ditt kredittkort
3. Reservere tid i vaskeriet ( PS! Man kan benytte kortet i vaskeriet uten å reservere tid men kun dersom man velger en vask/tørk som er ferdig før neste reservasjon er satt. Det er derfor viktig at man ved tap av kort logger seg inn og tilbakefører penger fra vaskeri-kontoen til din egen konto)
4. Legge inn mobiltelefonnummer ( om du ønsker sms-påminnelse)
5. Benytte vaskerikortet for å få startet den maskinen du har bestilt  ( kortleser står på maskinene )

For å  benytte deg av vaskeriet må du først og fremst ha et vaskerikort. Vaskerikortet leveres med brukernavn og passord. Brukernavn og passord er forhåndsgenerert og kan forandres av deg som bruker.


1. Følge denne linken.  Du blir da bedt om brukernavn og passord, bruk forhåndsdefinert brukernavn og passord frem til du evt har endret dette.

Etter å ha logget deg på kommer du til denne siden :


 2. Trykk på "ENDRE BRUKERNAVN" og du får opp denne siden :

3. Skriv inn nytt brukernavn og passord og trykk ok:

4. Du blir da bedt om å logge deg inn på nytt


SMS - påminnelse
SMS-tjenesten er inkludert i prisen du betaler for å benytte vaskeriet. Du må legge inn ditt mobilnummer og hvor lang tid i forveien av din vaskeritime du ønsker påminnelse.
Når du står i hovedmenyen trykker du på SMS og får opp :


Konto / Innbetaling
For å kunne resrevere tid må det være penger på din 'konto'. Pengene blir ikke overført til vaskerikortet men blir liggende på din "web-konto" og dersom du mister vaskerikortet må du logge deg på Vaskerisidene og velge "Tilbakebetal eller Tilbakefør penger til konto". Pengene dine blir da sendt tilbake til det kontonummer du har foretatt betalingen fra

Tapt kort / Funnet kort
Tapt kort erstattes med kr 100 som blir fakturert deg på neste husleie. Funnet kort leveres til vaktmester. SiØ kan ved hjelp av kortleser finne tilbake til rett eier. Dersom du mister kortet ditt anbefaler vi at du tilbakefører penger fra din vaskeri-konto. Du må da logge deg på og gå til Konto / Innbetaling.


 
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier