Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo
Post

Postkasser finnes i hvert bygg. Postkassene åpnes med studentkortet.
 
I A og B finner du de i første etasje.
I C og D finner du de i underetasjen.


Din adresse er: 
BRA veien 6A, 6B, 6C eller 6D
1783 Halden


Hvis du har bestilt en pakke gjennom posten, skal denne hentes på: 
Coop Prix
Braveien 55
kartremmen
Styring av persienner

Ved korte trykk på knapp 1 og 3 vil persiennene endre vinkel av lamellene.
Ved et langt trykk ( 5 sekunder ) på knapp 1 og 3 vil persiennene gå helt opp eller helt ned i den retningen du trykker. Dette kan stoppes ved å bruke knapp 2.  
solskjerming
Persiennene er programmert på følgende måte:
Etter 2 min med sol vil persiennene gå ned.
Etter 30 min uten sol vil persiennene gå opp igjen.
Avstillingspanel brann
brannavstiller2

Internett

Du får passord og brukernavn for å logge på det trådløse nettet av Høgskolen i Østfold, som er leverandøren av bredbåndsnettet. Alle studentboligene har i tillegg kablet nettverksuttak i veggen. 

Dersom du får problemer med nettet, prøv følgende før du tar kontakt med oss: 

1. Sjekk om egen maskin virker på egen hybel
2. Sjekk om nabos maskin virker hos nabo
3. Sjekk om egen maskin virker hos nabo
4. Sjekk om nabos maskin virker på egen hybel 

Dersom minst en maskin virker på hver hybel, så er det ikke nettverksproblemer og bruker må søke etter feil i egen maskin.

Hva gjør du dersom du opplever plagsom støy fra andre som du bor sammen med? 


Husk at du bor med andre og må akseptere støy til en viss grad. I følge norsk lov har imidlertid ikke naboen din lov til forstyrre den alminnelige fred og orden og da også un��dvendig mye støy. 

I boreglementet står det : 
Leietakerne plikter å respektere hverandres behov for ro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager skal det være ro i boligen, og på eiendommen for øvrig. Den enkelte leietaker er ansvarlig for gjesters opptreden i boligen, fellesarealet og på eiendommen for øvrig. Klarer ikke leietakeren å holde sine gjester rolige, plikter han å sørge for  assistanse. SiØ eller den han bemyndiger kan kreve at gjester skal forlate boligen dersom det er påkrevd.

Hvis man ser i norsk lovverk sier den videre om Lov om helligdager og helligdagsfred § 3 at “på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.” Denne bestemmelsen kan påberopes både for fester og om naboens plenklipping kl 08 en søndag morgen. 

Her er noen tips til hva du kan gjøre dersom du opplever støy: 
  1. Snakk med naboen din og prøv å finne en løsning sammen. Dette vil ofte være den beste løsningen da det fremmer et godt bomiljø for alle parter. 
  2. Ring Securitas vakttelefon: (+47) 958 58 269
  3. Send en klage til oss til siost@hiof.no der du beskriver hendelsen og involverte parter.
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier