Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo

Stadion

img 0018

Din adresse er: 
Peder ankers gt 13,15 eller 17 (A,B,C eller D)
1771 Halden

Hvis du har bestilt en pakke gjennom posten, skal denne hentes på: 
Coop Extra
Grønland 6, 1767 Halden
 

 

Internett

Alle studentboligene har kablet nettverksuttak i veggen. 

Dersom du får problemer med nettet, prøv følgende før du tar kontakt med oss: 

1. Sjekk om egen maskin virker på egen hybel
2. Sjekk om nabos maskin virker hos nabo
3. Sjekk om egen maskin virker hos nabo
4. Sjekk om nabos maskin virker på egen hybel 

Dersom minst en maskin virker på hver hybel, så er det ikke nettverksproblemer og bruker må søke etter feil i egen maskin.

Hva gjør du dersom du opplever plagsom støy fra andre som du bor sammen med? 


Husk at du bor med andre og må akseptere støy til en viss grad. I følge norsk lov har imidlertid ikke naboen din lov til forstyrre den alminnelige fred og orden og da også unødvendig mye støy. 

I boreglementet står det : 
Leietakerne plikter å respektere hverandres behov for ro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager skal det være ro i boligen, og på eiendommen for øvrig. Den enkelte leietaker er ansvarlig for gjesters opptreden i boligen, fellesarealet og på eiendommen for øvrig. Klarer ikke leietakeren å holde sine gjester rolige, plikter han å sørge for  assistanse. SiØ eller den han bemyndiger kan kreve at gjester skal forlate boligen dersom det er påkrevd.

Hvis man ser i norsk lovverk sier den videre om Lov om helligdager og helligdagsfred § 3 at “på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.” Denne bestemmelsen kan påberopes både for fester og om naboens plenklipping kl 08 en søndag morgen. 

Her er noen tips til hva du kan gjøre dersom du opplever støy: 
  1. Snakk med naboen din og prøv å finne en løsning sammen. Dette vil ofte være den beste løsningen da det fremmer et godt bomiljø for alle parter. 
  2. Send en klage til oss til siost@hiof.no der du beskriver hendelsen og involverte parter.
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier