Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.

Utflytting

 
Utflytting som skjer samme dag som kontrakten opphører skal skje senest kl. 12.00, hvis ikke annet er avtalt, se kontrakten § 15. Når utflyttingskontrollen er utført vil du miste tilgangen til din bolig.

 
Oppsigelse
Oppsigelser registreres i unialltid.

SIØ operer i hovedsak med uoppsigelige kontrakter, se kontrakten § 3. For å få oppsigelsen godkjent må du sende inn nødvendig informasjon. Dette kan være:
 
  1. Bekreftelse, i form av et signert dokument, fra Høgskolen at du har avsluttet ditt studium
  2. Informasjon om hvem som skal ta over din bolig
 
Dersom en ny person skal overta din bolig, må vedkommende søke på bolig og skrive i kommentarfeltet hvilken bolig han/hun ønsker å overta.
Bekreftelser og informasjon sendes til siost@hiof.no


Vaskekontroll

Send epost til siost@hiof.no for å avtale et tidspunkt.

Det er viktig at du er tilstede når kontrollen gjennomføres, slik at du får rettet på eventuelle mangler. Hvis du ikke melder inn vask, og vasken ikke er godkjent når du har dratt, vil du ikke få muligheten til å rette på feil. 
 
Det er ønskelig at du setter tid for vaskekontroll så nærme som mulig utflytting, dvs. et par timer før du drar, slik at du rekker å rette opp i eventuelle mangler. Hvis du reiser før kl8 eller i helgen, så kan vi sjekke dagen før, men ikke godkjenne den.

 
Vaskeutstyr
Vi har vaskeutstyr til utlån for de som har behov for det.
  • Remmen - kontakt Magne
  • Bjølstad - kontakt Servicekontoret


Sjekklister
Her finner du vaskelister du kan benytte når du skal vaske ut av din hybel


Få med deg alt
Husk å få med deg alle dine eiendeler. Har du tilført nye møbler inn, skal også disse ut.
  • Husk å sjekke og tøm boden for eventuelle ting du har der. SiØ tømmer med mellomrom boder, og vi tar ikke ansvar for ting som blir kastet etter at du har flyttet ut.
  • Husk sykkelen!
  • Husk å tømme skapene i fellesområdet eller avtal med de du bor med om overtagelse.


Depositum
Når din kontrakt har gått ut, du har flyttet ut og vasken er godkjent vil vi tilbakeføre ditt depositum.
For å få tilbakeført depositum må vi ha ditt kontonummer. Dette må fylles ut på din side i unialltid. Dette kan ikke vi gjøre for deg.
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no


Cookies  -  Personvernerklæring
Sosiale medier