jubileumslogo
artboard 1 copy 3
artboard 1 copy 3
 
woman

Program

Kantina i Fredrikstad: 10.30
Jubileumsfest SiØ 30 år
Program:
• Pølser, brus, sjokoladekake, og gele.
• Tale ved direktør
• Musikk og quiz med premier.
Arrangementet er gratis!
 
Kantina i Halden: 11.30
Jubileumsfest SiØ 30 år
Program:
• Pizza, brus, sjokoladekake, og gele.
• Tale ved direktør
• Musikk og quiz med premier.
Arrangementet er gratis!
 

30 gode råd

Lise Nystad
Lise Nystad
«Les, noter, artikuler»

Spesialpedagogisk studentrådgiver Lise Nystad er en del av teamet i SiØ Råd og Helse. Hun treffer studenter ved begge studiesteder og jobber med veiledning og rådgivning av studenter som har lese- og skriveproblemer, konsentrasjonsvansker, problemer med å organisere og strukturere studiehverdagen eller andre utfordringer.

Lise vet at studieteknikk er viktig for alle fag og alle studenter. Derfor gir hun alltid rådet «Les, noter, artikuler». Når du først leser, så noterer og deretter forteller deg selv hva det betyr, husker du mye bedre. Fordi da gjør du stoffet til ditt eget ved å bruke egne ord, og sjekker hva du husker.
6/30
Christoffer Stiansen
Christoffer Stiansen
«Ikke godkjent arbeidskrav? Ikke fortvil! Dette kan du lære mye av»

På studieverkstedet i Fredrikstad sitter Christoffer Stiansen. Han studerer arbeids- og velferdsfag og skal fullføre sin BA-grad i løpet av neste semester. Christoffer jobber også som studentassistent og veileder studenter i akademisk skriving. Han forteller at han treffer mange som er stresset og engstelige for arbeidskravene. Da beroliger han alltid og prøver å formidle at det er veldig mange positive sider ved å få en oppgave tilbake med «ikke bestått». Skriving er en prosess. Og når man ikke får godkjent innleveringen, får man viktige og konstruktive tilbakemeldinger og oppfølging av faglæreren. Med utgangspunkt i dette kan man utvikle teksten videre og lære mye mer. Mange lærere gir også tilbakemeldinger når arbeidskravet er godkjent, forteller Christoffer, som anbefaler å lese alle tilbakemeldinger veldig grundig. Han oppfordrer studenter til å ta dem med til Studieverkstedet og gjerne drøfte dem med studentassistene som kan veilede hvis teksten skal skrives om. Tilbakemeldingene kan også inneholde nyttige tips og råd foran neste arbeidskrav. Studieverkstedet er et lavterskeltilbud hvor studentassistentene treffer mange ulike mennesker som ønsker veiledning, råd og tips. Christoffer trives veldig godt i jobben som han opplever som lærerik og relevant for en arbeids- og velferdsviter. Sammen med Biblioteket, fagansatte og blant annet SiØ Råd og Helse har Studieverkstedet også sosiale skrivekvelder, ulike kurs, Pusterommet (avspenning og avslapning) og andre relevante tilbud til studentene. Christoffer anbefaler alle å følge med på hva som skjer og å delta på de ulike tilbudene.
5/30
Susanne Andersen
Susanne Andersen
"Konsentrer deg om de oppgavene du må gjøre – ikke de du kunne eller burde gjøre"
 

Susanne Andersen går 3.år av byggingeniør-studiet og forteller at hun som ny student ikke visste om hun jobbet nok med fagene. Det var vanskelig å stole på at det var godt nok. Men etter hvert erfarte hun heldigvis at det viktigste er å prioritere de obligatoriske oppgavene og innleveringene, ikke kaste seg over alle oppgaver som finnes i bøkene og på nettet.
 
Forrige studieår jobbet Susanne som studentassistent på betonglaben og i matematikk. I år er hun studentassistent tilknyttet studieverkstedet i Fredrikstad og veileder ingeniørstudenter i matematikk 1. Erfaringene fra jobben som studentassistent er at hun ikke er den eneste som synes det er vanskelig å vite om egen innsats er nok. Til de andre studentene gjentar hun derfor stadig at de må stole på at når de klarer «-oppgavene», så er det godt nok. Susanne er opptatt av å skille mellom og burde/kunne. Hun mener også at vår psykiske helse har godt av å fokusere mer på det vi må gjøre, ikke alt vi burde eller kunne gjøre i tillegg. Dessuten ivrer hun for å bruke pausene til det man har lyst til, noe hyggelig.
 
Susanne trives veldig godt som studentassistent. Hun forteller at hun lærer mye når hun skal formidle fag til andre. Og når hun selv holder på med matematikk 3 i 3.klasse er det nyttig å repetere matematikk 1.
 
En annen nyttig erfaring Susanne vil dele er sommerjobb i et ingeniørfirma. Selv var hun med i sommerprogrammet til Multiconsult i år. Det var kjempelærerikt, sosialt og fint på alle måter, sier hun, og anbefaler andre ingeniørstudenter å følge med når slike sommerjobber blir utlyst.
 
 
10/30
Sarah Lunner
Sarah Lunner
«Finn en ekstrajobb som er relevant for studiet ditt!»

Fredrikstad-jenta Sarah Lunner er et kjent ansikt for mange studenter i Halden. Hun er nestleder i studentrådet ved avd IT, er leder for NITO-studentene i Halden og medlem av styret i SiØ. Men først og fremst går hun på 2.året av BA-studiet i Digitale medier. Sarah forteller at arbeidet med studiene ofte kan være veldig tidkrevende og omfattende. Når hun har verv og andre forpliktelser ved siden av studiene, jobber hun mer effektivt med studiene og bruker tiden sin bedre.

Forrige semester deltok hun på et CV-kurs. Da lærte hun både å lage CV og å skrive søknad, og hun tok sjansen på å søke en ledig ekstrastilling i Fredriksstad Blad. Hun hadde ingen jobberfaring og trodde ikke at hun var aktuell. Derfor ble hun veldig glad for å bli innkalt til intervju der hun blant annet fikk høre at hennes verv og erfaringer fra disse var viktig for at hun ble kalt inn. Og enda gladere ble hun da jobben ble hennes. Nå jobber hun deltid med nettavisen til Fredriksstad Blad. Hun forteller at arbeidsoppgavene er kjemperelevante for studiet. Hun kommuniserer med ulike mennesker, både internt i avisen og eksternt. Det er veldig lærerikt for Sarah som beskriver seg selv som sjenert. Og gjennom skrivingen i avisjobben blir hun en tryggere skribent. Hun merker også at hun ordlegger seg bedre og mer profesjonelt både skriftlig og muntlig. «Dessuten blir det litt koding. Og det er jo alltid relevant for en IT-student», smiler Sarah som oppfordrer alle andre studenter å prøve å finne sommerjobber eller ekstrajobber der man kan teste seg på faglig relevante oppgaver. «Det er spesielt viktig for oss som ikke har praksis i studiene våre», sier Sarah.
 
8/30
Håvard Solvang Hole, Kevin Vethe og Tim Thorné
Håvard Solvang Hole, Kevin Vethe og Tim Thorné
«Ta pauser og gjør noe helt annet i løpet av studiedagen!»
 
Ved bordtennisbordene i Halden treffer vi de tre økonomistudentene Håvard Solvang Hole, Kevin Vethe og Tim Thorné. De har tatt seg en pause fra lesing og arbeid med oppgaver og arbeidskrav. Nå er de ivrig opptatt med en bordtennis-match. Og de er langt fra de eneste studentene som bruker de to bordtennisbordene og biljardbordet. Her er det full aktivitet sent og tidlig.
 
Guttene synes det er godt med et avbrekk i løpet av dagen. De sier at de «lader batteriene» og har det hyggelig. Studentrådgiver’n som intervjuer guttene, bekrefter at sosiale relasjoner er viktig for studiemestring. Og fysisk aktivitet er også bra. Dessuten er vel bordtennis litt hjernetrim? Eller i hvert fall god trening av koordinasjon. Og at det er morsomt, kan både hun og guttene være enige om.
 
De tre økonomistudentene forteller at de trives godt ved studiested Halden. Håvard har flyttet fra hjembyen Skien og synes det er et veldig godt miljø i studentboligene på campus. Da betyr ikke størrelsen på byen så mye, sier han med et smil. Håvard synes også det er flott at det er så mange hyggelige og ulike sittegrupper i båsene utenfor det store auditoriet og i kantineområdet. Det bidrar godt til miljøet på skolen. Guttenes råd til andre studenter er altså å ta seg pauser og å gjøre noe helt annet. Det kan også bety å endre sted å jobbe i løpet av dagen. Kanskje teste en av de fargerike båsene?
 
Studentrådgiver’n minner om at det nærmer seg innspurten mot eksamen. I forberedelsesperioden er det ekstra viktig å ta pauser underveis i de lange arbeidsdagene. 
 
15/30
Annette Falch
Annette Falch
«Pass på din seksuelle helse. Test deg og bruk kondom!»
 
Annette Falch jobber ved Helsestasjon for ungdom i Halden Hver onsdag er hun til stede på SiØ Råd og Helses ene kontor ved studiested Halden. Da har hun drop in for studenter som ønsker råd, veiledning, og samtaler om seksuell helse. Annette er spesielt opptatt av seksuelt overførbare infeksjoner og forteller at klamydia er mest utbredt hos unge under 25 år. Til enhver tid har om lag 1 av 20 seksuelt aktive unge klamydia. Infeksjonen kan, dersom den ikke behandles, føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. Kondombruk, oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommen. Les mer om klamydia her.

Vil du teste deg, er det mulig å gjøre det ved å ta en prøve selv. Det ligger testutstyr og infoskriv om fremgangsmåten på toalettene i SIØ-gangen i Halden.
Annette minner også om at studenter opp til 24 år også kan teste seg for klamydia og benytte de andre tilbudene ved Helsestasjon for ungdom i Fredrikstad og i Halden.
 
9/30
Kjersti Eggen Lægereid
Kjersti Eggen Lægereid
«Bli med på sosiale arrangementer og meld deg som frivillig!»
 
Mange studenter i Halden har garantert sett den blide barnehagelærerstudenten Kjersti Eggen Lægreid i «vrimle». Og mange har også snakket med henne under fadderuken, når de har kjøpt billetter til fester og andre arrangementer eller når Kjersti og de andre i HSS promoterer programmet.
 
Bak bokstavene HSS står Halden Studentsamfund. Det er gjengen som arrangerer quiz i Aud6 på onsdager og flere større fester hvert semester. Det er også gjengen som organiserer lag og foreninger ved studiested Halden. Og HSS er miljøet Kjersti forteller at hun nærmest tvang seg selv til å oppsøke da hun flyttet til Halden for å studere i 2016. Jenta fra Geilo kjente ingen og beskriver seg selv som sjenert. Hun synes egentlig at nye miljøer og nye mennesker er litt vanskelig. Men hun tenkte at 3 år er lang tid, og hun visste at det var viktig å bli kjent med folk for å trives i et nytt miljø. Derfor styrte fornuften, og hun ble med på fadderarrangementene. Det angrer hun ikke på! For hun erfarte fort at det var lett å finne venner og å få et nettverk av kjente fra ulike studier.
 
HSS er helt avhengig av at studenter jobber dugnad under arrangementene. Disse studentene kalles frivillige, og Kjersti er personalansvarlig i HSS’ styre. Det betyr at hun er den som rekrutterer og organiserer de frivillige. Noen jobber som bartendere, andre er vakter på arrangementene og atter andre har ansvar for rydding og sjauing. Alle oppgaver som er helt avgjørende for gjennomføring av fester, quiz og annet. Når Kjersti blir bedt om å gi et råd til andre studenter, er det derfor ikke overraskende at det handler om å delta på sosiale arrangementer og å bli frivillig i HSS. Og når hun forteller sin egen historie og hvor viktig det sosiale miljøet har vært for hennes trivsel og mestring av studiene, er det lett å bli overbevist om at dette er et veldig godt råd.
13/30
Adrian Winje
Adrian Winje
«Det er viktig å undre seg og lete etter en sannhet»
 
På tur i skogen utenfor studiested Halden har grunnskolelærerstudenten Adrian Winje en tydelig oppfordring: «Still spørsmål og vær nysgjerrig!»
Selv er han opptatt av å søke etter sannheten om seg selv, om sin karriere og om verden. Han kaller det en grunnholdning til livet. Mange kan tenke at dette er store og alvorlige spørsmål. Kanskje for store og alvorlige. Men Adrian forteller at det egentlig ikke handler om annet enn å undre seg over hvordan ting fungerer og henger sammen. Ikke overraskende er Adrian veldig glad i diskusjoner, å lære mer og å undervise. Han fremhever spesielt kommunikasjonen med unge, nysgjerrige elever som stiller så mange spørsmål og undrer seg. Og han tror at studenter i alle aldre har mye å lære av disse unge elevene.
 
Før Adrian flyttet til Østfold og ble lærerstudent for to år siden, studerte han blant annet psykologi i hjembyen Tromsø. Han forteller at han trives veldig godt i Halden. Også mindre byer har mye å by på for studenter, mener han. Og hvis man ikke finner det man leter etter, kan man kanskje starte noe eller undersøke om det finnes noe i nabobyene? Selv er han nå engasjert i oppstarten av et basketball-lag for studenter i Halden. Og han var med i en teatergruppe på St.Croix-huset i Fredrikstad i fjor.
 
12/30
Andreas Harnes
Andreas Harnes
«Ta et semester eller to i utlandet!»

Fredrikstad-gutten Andreas Harnes studerer BA i informatikk i Halden. Han er en engasjert student. Er for tiden leder av studentrådet ved Avd IT, jobber som studentassistent og jobber også på Helpdesk og Makerspace. Alt sammen oppgaver og utfordringer som Andreas trives godt med og som han opplever som lærerike og spennende. Men når vi ber ham gi et råd til andre studenter, er han krystallklar. Det mest lærerike, spennende og uforglemmelige han har opplevd i årene som student var semesteret i California. 

Andreas forteller at mulighetene for utveksling har vært et tema siden han startet på studiet. Lærere og andre anbefaler at studentene skal reise ut. Men selv tenkte han ikke så mye på det. Før han og en kompis nærmest på impuls bestemte seg for å søke. Og det angrer han ikke på! Andreas forteller at han har gått på skole «hele livet» og alltid bodd i Østfold. Å reise ut, til et annet land, en annen kultur, mange nye mennesker og et helt annet skolemiljø var spennende, morsomt og enormt lærerik. Andreas sier at lærte mye om verden utenfor Østfold, men også om seg selv og hva som er viktig for ham. Det er mye engelsk litteratur på IT-studiene. Det var derfor ikke store språklige utfordringer. Og etter noen uker i USA begynte han å tenke på engelsk. Så han behersker nok språket bedre nå enn før, mener Andreas, som fremhever det som en ekstrabonus ved å dra på utveksling. Men selv tenker han at det viktigste er at han nå er mer bevisst på hvor godt han har det her i Norge. Han syntes det var deilig å komme tilbake og se seg om hjemme med litt andre øyne. Nå setter han pris på mye han tidligere tok for gitt.

Når vi spør om han har planer om å reise ut og ta en Master, forteller Andreas at planen er å søke jobber når BA-studiet er fullført. «Men man vet aldri hva som kan skje. Kanskje jeg handler på impuls igjen?», smiler han og gjentar oppfordringen: «Ta et semester eller to i utlandet!»
 
17/30
Linda Tanutra Jonassen
Linda Tanutra Jonassen
«Sørg for orden og system i papirer og elektroniske dokumenter»

Linda Tanutra Jonassen går siste året av BA i sykepleie. Hun forteller at hun gjennom studiet har erfart hvor viktig det er å ha orden og struktur i papirer og elektroniske dokumenter. Som student printer man ut oppgaver, har kopier av egne besvarelser, skriver notater under forelesninger og ofte sammendrag av pensum. Det kan lett bli et skikkelig kaos av mer eller mindre viktige papirer som ligger og flyter. Og når man trenger noe, vet man kanskje ikke hvor man skal lete. Selv er Linda ofte innom SiØ Bok og kjøper nye mapper og permer for å kunne arkivere og organisere papirene. Hun forteller at hun er veldig bevisst på hva hun vil beholde og hva hun skal kaste. Det er lurt å være litt kritisk når man rydder i papirene, mener Linda, og oppfordrer alle til å gjøre dette fortløpende. Da blir det ikke en så stor jobb.
Hun er også bevisst på å organisere elektroniske dokumenter i mapper og systemer. Selv arkiverer hun alt minst to steder for å være sikker på ikke å miste noe.
 
Linda har erfaring fra tre forskjellige skolesystemer. Hun startet skolegangen i Thailand hvor hun ble født. Familien flyttet til USA hvor hun gikk 4 år på skole før de flyttet til farens hjemland Norge for 16 år siden. Da kunne hun 2 norske ord, forteller Linda, som med en latter minnes hvordan faren lærte dem forskjellen på «tak» og «takk». Det gjorde han på flyplassen i USA den dagen de reiste til Norge.
Erfaringene fra tidligere skolestarter og skolebytter var viktig for Linda da hun skulle begynne som student ved HiØ høsten 2016. Hun hadde alltid vært livredd for å ta ordet i større forsamlinger og likte ikke å få mye oppmerksomhet på seg selv. Nå bestemte hun seg for å utfordre seg selv skikkelig og å engasjere seg på ulike arenaer i studentmiljøet. Dermed endte hun opp som tillitsvalgt i klassen og medlem av studentrådet for avdeling HV. Og det angrer hun absolutt ikke på. Som så mange andre engasjerte studenter forteller hun om hvor mange mennesker hun har blitt kjent med og hvordan hun har vokst med oppgavene.
«Og også i arbeidet som tillitsvalgt og medlem av studentrådet gjelder det å ha orden og struktur», smiler Linda og minner om at SiØ Bok har et godt utvalg i permer og mapper.
 
16/30
Marianne Klever Næss
Marianne Klever Næss
«Har du mange baller i luften? Skaff deg oversikt, lag plan»

SiØ Råd og Helses leder Marianne Klever Næss oppsummerer sine 21 års erfaring som studentrådgiver på denne måten: Veldig mange opplever overgangen fra elev til student eller fra arbeidslivet til studielivet som overveldende og krevende. Det kan være vanskelig å orientere seg faglig, sosialt og praktisk. Og hvis man ikke helt vet hva man skal gjøre, hvordan man skal gjøre det og til hvilken frist, stopper det kanskje helt opp. Motivasjon er viktig, men det er også «ferskvare». Mariannes råd til studenter er derfor å skaffe seg oversikt over undervisning, pensum, arbeidskrav, andre oppgaver, avtaler og forpliktelser. En realistisk plan er en god hjelp for å strukturere og organisere studiehverdagen. Den er også motiverende, forteller Marianne som minner om at studentrådgiverne i SiØ Råd og Helse kan bistå ved planlegging og med samtaler om andre sider ved livet som student.
2/30
Marte Emilie Skjennem
Marte Emilie Skjennem
«Planlegg, så slipper du å stresse med arbeidskravene»

Det er Marte Emilie Skjennem som gir dette rådet og utdyper «Det lønner seg å begynne å reflektere over problemstillingen med en gang man får en oppgave. Planlegg prosessen og bruk den hjelpen du kan få!». Marte er 4.års grunnskolelærerstudent og jobber som studentassistent i studieverkstedet i Halden. Mange kjenner henne også fra arbeidet med studentråd og studentparlamentet. Da Marte var ny student opplevde hun selv at det var vanskelig å skjønne hva som var forventet og hvordan man skulle skrive. Hun skulle ønske studieverkstedet hadde vært et tilbud allerede da. Med årene har hun heldigvis blitt trygg på hva som kreves og veldig glad i å skrive. Hun synes det er spennende og givende å veilede studenter som oppsøker studieverkstedet. Marte forteller at man kan få hjelp med strukturering av oppgaven, løse opp i «skrivesperrer» og henvisning til andre hvis det er behov for det. «Unngå prokrastinering – selv om det er et fint ord for utsettelse», sier hun og fremsnakker med et lurt smil «planlagt prokrastinering» i pausene.
3/30
Fahad Said
Fahad Said
«Tenk ikke bare på studier og fag. Studietiden utvikler hele deg»

Fredrikstadgutten Fahad Said er leder for Studentparlamentet ved HiØ. 21-åringen er ferdig utdannet dataingeniør og jobber ett år som studentleder før han etter planen skal gå i gang med masterstudier. Fahad advarer mot å gjøre studiehverdagen for snever. Han forteller at han selv har erfart hvordan samarbeid med studenter fra andre fag, jobben i studentpolitikken og det sosiale livet i studentboligene har formet ham.
«Som student utvikler du deg selv, dine følelser, dine interesser og din innsikt i mange felt. Grip muligheten», oppfordrer Fahad.
1/30
Stefan Hamre Ek
Stefan Hamre Ek
«Bli Buddy!»

Stefan Hamre Ek er en engasjert og aktiv lærerstudent med mange verv og roller. Han reklamerer gjerne for både tillitsverv og å bo i SiØs hybler på campus. Men hans viktigste råd er likevel å være sammen med de internasjonale studentene. Selv var han Buddy (fadder for utvekslingsstudentene) i fjor og hadde så gode erfaringer at han raskt meldte seg som Buddy i år også. Stefan kaller seg selv for «HiØs forenede nasjoner». Med en far fra Irak og en norsk/britisk mor født og oppvokst i Sør-Afrika har hans oppvekst vært preget av ulike språk og kulturelle impulser. Men han presiserer at det ikke er en betingelse å være god i engelsk for å være Buddy. Derimot bør man være glad i mennesker, være åpen, ha lyst til å lære mer om andre deler av verden og om norske forhold «sett med nye briller». Man må også ha lyst til å lære mer om seg selv.

Stefan forteller at de internasjonale studentene er ivrige brukere av høgskolens lokaler og tilbud både i skoletiden, om ettermiddagene og på fester og sosiale arrangementer om kveldene. Som Buddy er du med på mye av det samme. Du får venner fra store deler av Europa og kanskje også andre verdensdeler. Stefan er helt overbevist om at disse erfaringene, kjennskapene og vennskapene vil prege ham som lærer når han er ferdig utdannet. Slik innsikt er viktig for den norske skolehverdagen, mener den kommende ungdomsskolelæreren, som minner om at også andre utdanninger og yrker kan ha nytte av denne erfaringen.
 
11/30
Jette Liseth
Jette Liseth
«Snakk om det!»
 
«Strever du med bekymringstanker, negativt selvsnakk, stress, ensomhetsfølelse, tunge tanker, angstfølelse eller andre ting du grubler på, så er mitt råd å ikke isolere seg.  Søk hjelp fra andre slik at situasjonen din ikke blir verre», sier samtaleterapeut og familieterapeut Jette Liseth. Jette, som de siste årene har vært tilknyttet SiØ Råd og Helse, vet at mange tenker det kan være vanskelig å fortelle andre at de strever.  Derfor fortsetter hun: «Hvis du går lenge alene med tankene dine, kan ting bygge seg opp over tid og utvikle seg til mer fastlåste tilstander». Jette anbefaler derfor sosial og god støtte fra en medstudent eller rådgiver. Det kan noen ganger være det som skal til for at det kjennes lettere. 
 
Jette er opptatt av at mange studenter føler seg ensomme. Hun forteller at dette er noe mange snakker om i samtalene med henne og de andre ansatte i SiØ Råd og Helse. Og det kom også tydelig frem i SHoT-undersøkelsen 2018. Bak bokstavene SHoT står Studentenes Helse og Trivsels-undersøkelse. Undersøkelsen i 2018 viser også at selv om de fleste studenter har god psykisk helse, er det en stor økning i antallet som rapporterer om dårlig selvopplevd psykisk helse. Jette oppfordrer derfor alle som sliter til å spørre om hjelp. «Tillat deg selv å søke råd og støtte, både faglig og personlig! Bruk SiØ Råd og Helse - hos oss kan du å komme med alt du har på hjertet. Vi har taushetsplikt!»


Også medstudenter kan gjøre en stor forskjell, sier Jette, som avslutter med dette budskapet til alle studenter :
«Smil og si hei til dine medstudenter, det er SÅ betydningsfullt å bli sett og ha en følelse av inkludering og fellesskap. Vær raus og vær med på å skape et miljø hvor det er rom for å ta opp vanskelige temaer -  og hvor det er lov å komme på skolen selv om man har en dårlig dag.Og vær oppmerksom på medstudentene dine, særlig hvis du oppdager noen trekker seg unna og forandrer seg mye på kort tid.»
 
14/30
Kristin Fauske Wenstøb
Kristin Fauske Wenstøb
«Ta pauser i lesingen»

Kristin Fauske Wenstøb er studentrådgiver hos SiØ Råd og Helse. Hun har vært student i flere perioder i livet og har erfart hvor viktig det er å ta pauser i løpet av en studiedag. «Gå ut i frisk luft og dagslys. Og kom gjerne innom Pusterommet for avspenning, ro og hvile», oppfordrer Kristin som minner om at det finnes mange gode tilbud om råd og støtte i hverdagen. Hun er selv instruktør i SiØ Råd og Helses «Pusterommet» hver onsdag i Fredrikstad og hver torsdag i Halden. I «Pusterommet» jobber vi med enkle avspenningsøvelser og fokus på å være til stede «her og nå» forteller Kristin og snakker varmt om hvordan stressdempende avspenning forbedrer evnen til å håndtere stress, senke hvilepulsen og gi et pusterom i en hektisk studiehverdag.
4/30
Kadi Pooriyan
Kadi Pooriyan
«Engasjer deg! Erfaringene fra alle vervene mine har nesten vært viktigere enn den faglige kompetansen.»

Denne oppfordringen kommer fra Kadi Pooriyan som er tilbake som HiØ-student dette året. Hun var ferdig utdannet grunnskolelærer i 2016 og har jobbet 2 år som lærer. Nå har hun permisjon og supplerer utdanningen med 60 studiepoeng i engelsk.
Da Kadi var student forrige gang, var hun en periode nesten «HiØ-mester» i antall verv. CVen hennes forteller at hun var styremedlem i studentrådet (LU), politisk nestleder i Studentparlamentet, leder av LMU og medlem av høgskolestyret. Da hun fikk jobb som lærer var ikke disse vervene det utslagsgivende, sier Kadi. Det var fagkombinasjonen hennes Halden kommune trengte. Men hun forteller at hun i løpet av de to siste årene har hatt stor nytte av alle erfaringene fra vervene. «Jeg lærte å samarbeide med ulike studenter som hadde forskjellig faglig bakgrunn. I en del av vervene jobbet jeg også sammen med ansatte i HiØ og SiØ. De var som regel eldre enn studentene jeg vanligvis samarbeidet med. Det er en nyttig erfaring. For som lærer må du forholde deg til både yngre og eldre kollegaer. Og du må også ha dialog med foreldre. Men den aller viktigste erfaringen fra vervene er at jeg trente meg i å argumentere saklig og rasjonelt. Det har gjort meg mye tryggere i rollen som lærer». Og så må jeg ikke glemme å fortelle at jeg fikk mange gode venner gjennom de ulike vervene. Venner jeg har kontakt med fremdeles. Det er viktig å vite for studenter som kanskje føler seg litt ensomme eller synes det er vanskelig å bli kjent med andre.»

Kadi synes det er både hyggelig og spennende å være tilbake som HiØ-student. Hun liker godt å lære og drømmer om å ta enda flere fag etter hvert. Og hun kan ikke få rost den nye innredningen av kantinen og «båsene» ved studiested Halden nok. «Å ha slike fargerike og innbydende omgivelser er superviktig for et godt læringsmiljø», avslutter den tidligere lederen av LMU (læringsmiljøutvalget) med et smil.
7/30

Historie

Studentsamskipnadenes historie starter i 1939 med etablering av Studentsamskipnaden i Oslo, fulgt av Bergen og Trondheim i 1948 og Ås i 1955. Den gang var studentsamskipnadene typiske forenings- eller medlemsorganisasjoner.

I Østfold ønsket man i 1964 å opprette en stiftelse med formål å oppføre hybelhus for lærerskolestudentene i Halden, men den gang ei – de måtte vente helt til 1971 før "Stiftelsen Studentheimen ved Halden Lærerskole" ble stiftet. En komité som skulle arbeide for oppføring av hybelhus ble nedsatt. Året etter fikk de vederlagsfri tomt på Remmen.

 I 1988 ble det holdt avstemninger på høgskolene om opprettelse av Studentsamskipnaden i Østfold. Resultatet viste at tre av skolene gikk inn for dette. Halden Lærerhøgskole, Østfold Distriktshøgskole og Østfold Vernepleierhøgskole var dermed medlemsskolene ved etableringstidspunktet.

Stiftelsesdatoen ble 22.11.1988.

I dag tilbyr SiØ helsetjenester, spisesteder, boliger og bokhandler til studentene på Høgskolen i Østfold, og arbiedet med studentene gjør oss bedre sammen.
male2

Konkurranse

Del ditt studentøyeblikk på instagram med #siø.

Vær med i konkurransen om en Playstation 4 Slim med Red Dead Redemption 2! Vinner kåres i slutten av november. Bildet som deles må være offentlig. Vinner vil bli kontaktet via @studost. 

Bilde av esken til Playstation 4

#SIØ