Jubileumslogo
Bård Hoveid
25/30
Bård Hoveid
«Engasjer deg faglig, ha det morsomt og vær leken!»
 
Grunnskolelærerstudenten Bård Hoveid er levende opptatt av menneskelige relasjoner, samhandling og læringsmiljøet. Han er medlem av HiØs læringsmiljøutvalg og brenner for at både studenter og elever skal ha et best mulig læringsmiljø. Bård har selv en litt utradisjonell erfaring som lærerstudent. Han startet nemlig som deltidsstudent ved en annen høgskole. Ved HiØ kan man ikke ta grunnskolelærerutdanning på deltid. Derfor er han kanskje den eneste grunnskolelærerstudenten som kan sammenlikne hel- og deltidsstudier. Og han er nok også den eneste grunnskolelærerstudenten som kan sammenlikne desentralisert og campus-utdanning. For da han startet opp som grunnskolelærerstudent, bodde han i Oslo, jobbet 100% som assistent i barnehage og var deltidsstudent via nettbasert undervisning og noen få samlinger ved en høgskole et annet sted i landet. Etter hvert fikk kona jobb i Halden, og familien flyttet til Østfold. Da startet han ved HiØs grunnskolelærerutdanning og ble heltidsstudent med undervisning på campus.
 
Det er nettopp disse erfaringene som styrker Bårds engasjement for læringsmiljø og menneskelige relasjoner. Hans klare oppfordring til alle studenter er å engasjere seg i fag, teori og det sosiale miljøet. «Ha det morsomt, test praktiske øvelser, snakk sammen og lek sammen», sier han, Latter, fellesskap og diskusjoner med andre studenter er viktig for trivsel og læring. Og det kan også være fint å snakke med andre enn studenter om faglige temaer. Det styrker engasjementet, motivasjonen og den faglige forståelsen. Bård skryter også av de mange nye, fine og ulike arbeidsplassene ved studiested Halden. Her er det flotte muligheter for nettopp samarbeid, engasjement og lekenhet.
 
TILBAKE

#SIØ