Jubileumslogo
Jette Liseth
14/30
Jette Liseth
«Snakk om det!»
 
«Strever du med bekymringstanker, negativt selvsnakk, stress, ensomhetsfølelse, tunge tanker, angstfølelse eller andre ting du grubler på, så er mitt råd å ikke isolere seg.  Søk hjelp fra andre slik at situasjonen din ikke blir verre», sier samtaleterapeut og familieterapeut Jette Liseth. Jette, som de siste årene har vært tilknyttet SiØ Råd og Helse, vet at mange tenker det kan være vanskelig å fortelle andre at de strever.  Derfor fortsetter hun: «Hvis du går lenge alene med tankene dine, kan ting bygge seg opp over tid og utvikle seg til mer fastlåste tilstander». Jette anbefaler derfor sosial og god støtte fra en medstudent eller rådgiver. Det kan noen ganger være det som skal til for at det kjennes lettere. 
 
Jette er opptatt av at mange studenter føler seg ensomme. Hun forteller at dette er noe mange snakker om i samtalene med henne og de andre ansatte i SiØ Råd og Helse. Og det kom også tydelig frem i SHoT-undersøkelsen 2018. Bak bokstavene SHoT står Studentenes Helse og Trivsels-undersøkelse. Undersøkelsen i 2018 viser også at selv om de fleste studenter har god psykisk helse, er det en stor økning i antallet som rapporterer om dårlig selvopplevd psykisk helse. Jette oppfordrer derfor alle som sliter til å spørre om hjelp. «Tillat deg selv å søke råd og støtte, både faglig og personlig! Bruk SiØ Råd og Helse - hos oss kan du å komme med alt du har på hjertet. Vi har taushetsplikt!»


Også medstudenter kan gjøre en stor forskjell, sier Jette, som avslutter med dette budskapet til alle studenter :
«Smil og si hei til dine medstudenter, det er SÅ betydningsfullt å bli sett og ha en følelse av inkludering og fellesskap. Vær raus og vær med på å skape et miljø hvor det er rom for å ta opp vanskelige temaer -  og hvor det er lov å komme på skolen selv om man har en dårlig dag.Og vær oppmerksom på medstudentene dine, særlig hvis du oppdager noen trekker seg unna og forandrer seg mye på kort tid.»
 
TILBAKE

#SIØ