Jubileumslogo
Kadi Pooriyan
7/30
Kadi Pooriyan
«Engasjer deg! Erfaringene fra alle vervene mine har nesten vært viktigere enn den faglige kompetansen.»

Denne oppfordringen kommer fra Kadi Pooriyan som er tilbake som HiØ-student dette året. Hun var ferdig utdannet grunnskolelærer i 2016 og har jobbet 2 år som lærer. Nå har hun permisjon og supplerer utdanningen med 60 studiepoeng i engelsk.
Da Kadi var student forrige gang, var hun en periode nesten «HiØ-mester» i antall verv. CVen hennes forteller at hun var styremedlem i studentrådet (LU), politisk nestleder i Studentparlamentet, leder av LMU og medlem av høgskolestyret. Da hun fikk jobb som lærer var ikke disse vervene det utslagsgivende, sier Kadi. Det var fagkombinasjonen hennes Halden kommune trengte. Men hun forteller at hun i løpet av de to siste årene har hatt stor nytte av alle erfaringene fra vervene. «Jeg lærte å samarbeide med ulike studenter som hadde forskjellig faglig bakgrunn. I en del av vervene jobbet jeg også sammen med ansatte i HiØ og SiØ. De var som regel eldre enn studentene jeg vanligvis samarbeidet med. Det er en nyttig erfaring. For som lærer må du forholde deg til både yngre og eldre kollegaer. Og du må også ha dialog med foreldre. Men den aller viktigste erfaringen fra vervene er at jeg trente meg i å argumentere saklig og rasjonelt. Det har gjort meg mye tryggere i rollen som lærer». Og så må jeg ikke glemme å fortelle at jeg fikk mange gode venner gjennom de ulike vervene. Venner jeg har kontakt med fremdeles. Det er viktig å vite for studenter som kanskje føler seg litt ensomme eller synes det er vanskelig å bli kjent med andre.»

Kadi synes det er både hyggelig og spennende å være tilbake som HiØ-student. Hun liker godt å lære og drømmer om å ta enda flere fag etter hvert. Og hun kan ikke få rost den nye innredningen av kantinen og «båsene» ved studiested Halden nok. «Å ha slike fargerike og innbydende omgivelser er superviktig for et godt læringsmiljø», avslutter den tidligere lederen av LMU (læringsmiljøutvalget) med et smil.
TILBAKE

#SIØ