Jubileumslogo
Lise Nystad
6/30
Lise Nystad
«Les, noter, artikuler»

Spesialpedagogisk studentrådgiver Lise Nystad er en del av teamet i SiØ Råd og Helse. Hun treffer studenter ved begge studiesteder og jobber med veiledning og rådgivning av studenter som har lese- og skriveproblemer, konsentrasjonsvansker, problemer med å organisere og strukturere studiehverdagen eller andre utfordringer.

Lise vet at studieteknikk er viktig for alle fag og alle studenter. Derfor gir hun alltid rådet «Les, noter, artikuler». Når du først leser, så noterer og deretter forteller deg selv hva det betyr, husker du mye bedre. Fordi da gjør du stoffet til ditt eget ved å bruke egne ord, og sjekker hva du husker.
TILBAKE

#SIØ