Jubileumslogo
Marianne Klever Næss
2/30
Marianne Klever Næss
«Har du mange baller i luften? Skaff deg oversikt, lag plan»

SiØ Råd og Helses leder Marianne Klever Næss oppsummerer sine 21 års erfaring som studentrådgiver på denne måten: Veldig mange opplever overgangen fra elev til student eller fra arbeidslivet til studielivet som overveldende og krevende. Det kan være vanskelig å orientere seg faglig, sosialt og praktisk. Og hvis man ikke helt vet hva man skal gjøre, hvordan man skal gjøre det og til hvilken frist, stopper det kanskje helt opp. Motivasjon er viktig, men det er også «ferskvare». Mariannes råd til studenter er derfor å skaffe seg oversikt over undervisning, pensum, arbeidskrav, andre oppgaver, avtaler og forpliktelser. En realistisk plan er en god hjelp for å strukturere og organisere studiehverdagen. Den er også motiverende, forteller Marianne som minner om at studentrådgiverne i SiØ Råd og Helse kan bistå ved planlegging og med samtaler om andre sider ved livet som student.
TILBAKE

#SIØ