Jubileumslogo
Sarah Lunner
8/30
Sarah Lunner
«Finn en ekstrajobb som er relevant for studiet ditt!»

Fredrikstad-jenta Sarah Lunner er et kjent ansikt for mange studenter i Halden. Hun er nestleder i studentrådet ved avd IT, er leder for NITO-studentene i Halden og medlem av styret i SiØ. Men først og fremst går hun på 2.året av BA-studiet i Digitale medier. Sarah forteller at arbeidet med studiene ofte kan være veldig tidkrevende og omfattende. Når hun har verv og andre forpliktelser ved siden av studiene, jobber hun mer effektivt med studiene og bruker tiden sin bedre.

Forrige semester deltok hun på et CV-kurs. Da lærte hun både å lage CV og å skrive søknad, og hun tok sjansen på å søke en ledig ekstrastilling i Fredriksstad Blad. Hun hadde ingen jobberfaring og trodde ikke at hun var aktuell. Derfor ble hun veldig glad for å bli innkalt til intervju der hun blant annet fikk høre at hennes verv og erfaringer fra disse var viktig for at hun ble kalt inn. Og enda gladere ble hun da jobben ble hennes. Nå jobber hun deltid med nettavisen til Fredriksstad Blad. Hun forteller at arbeidsoppgavene er kjemperelevante for studiet. Hun kommuniserer med ulike mennesker, både internt i avisen og eksternt. Det er veldig lærerikt for Sarah som beskriver seg selv som sjenert. Og gjennom skrivingen i avisjobben blir hun en tryggere skribent. Hun merker også at hun ordlegger seg bedre og mer profesjonelt både skriftlig og muntlig. «Dessuten blir det litt koding. Og det er jo alltid relevant for en IT-student», smiler Sarah som oppfordrer alle andre studenter å prøve å finne sommerjobber eller ekstrajobber der man kan teste seg på faglig relevante oppgaver. «Det er spesielt viktig for oss som ikke har praksis i studiene våre», sier Sarah.
 
TILBAKE

#SIØ