Jubileumslogo
SiØ Råd og Helse
20/30
SiØ Råd og Helse
«Disponer tiden din»

Under eksamen er lurt å ha et bevisst forhold til tiden og hvordan du skal benytte den.
De som har laget eksamensheftet, har ment at det skal være nok tid til å besvare alle oppgavene. Det betyr at du bør bruke hele eksamenstiden. Noen ganger står det markert hvor mye hver enkelt oppgave teller. Gjerne angitt med prosent-tall. Dette sier også noe om hvor lang tid du bør bruke på de forskjellige oppgavene. Tenk gjennom dette når du planlegger arbeidet ditt.

Vi heier på deg, lykke til!
 
TILBAKE

#SIØ