Jubileumslogo
Stefan Hamre Ek
11/30
Stefan Hamre Ek
«Bli Buddy!»

Stefan Hamre Ek er en engasjert og aktiv lærerstudent med mange verv og roller. Han reklamerer gjerne for både tillitsverv og å bo i SiØs hybler på campus. Men hans viktigste råd er likevel å være sammen med de internasjonale studentene. Selv var han Buddy (fadder for utvekslingsstudentene) i fjor og hadde så gode erfaringer at han raskt meldte seg som Buddy i år også. Stefan kaller seg selv for «HiØs forenede nasjoner». Med en far fra Irak og en norsk/britisk mor født og oppvokst i Sør-Afrika har hans oppvekst vært preget av ulike språk og kulturelle impulser. Men han presiserer at det ikke er en betingelse å være god i engelsk for å være Buddy. Derimot bør man være glad i mennesker, være åpen, ha lyst til å lære mer om andre deler av verden og om norske forhold «sett med nye briller». Man må også ha lyst til å lære mer om seg selv.

Stefan forteller at de internasjonale studentene er ivrige brukere av høgskolens lokaler og tilbud både i skoletiden, om ettermiddagene og på fester og sosiale arrangementer om kveldene. Som Buddy er du med på mye av det samme. Du får venner fra store deler av Europa og kanskje også andre verdensdeler. Stefan er helt overbevist om at disse erfaringene, kjennskapene og vennskapene vil prege ham som lærer når han er ferdig utdannet. Slik innsikt er viktig for den norske skolehverdagen, mener den kommende ungdomsskolelæreren, som minner om at også andre utdanninger og yrker kan ha nytte av denne erfaringen.
 
TILBAKE

#SIØ