Jubileumslogo
Susanne Andersen
10/30
Susanne Andersen
"Konsentrer deg om de oppgavene du må gjøre – ikke de du kunne eller burde gjøre"
 

Susanne Andersen går 3.år av byggingeniør-studiet og forteller at hun som ny student ikke visste om hun jobbet nok med fagene. Det var vanskelig å stole på at det var godt nok. Men etter hvert erfarte hun heldigvis at det viktigste er å prioritere de obligatoriske oppgavene og innleveringene, ikke kaste seg over alle oppgaver som finnes i bøkene og på nettet.
 
Forrige studieår jobbet Susanne som studentassistent på betonglaben og i matematikk. I år er hun studentassistent tilknyttet studieverkstedet i Fredrikstad og veileder ingeniørstudenter i matematikk 1. Erfaringene fra jobben som studentassistent er at hun ikke er den eneste som synes det er vanskelig å vite om egen innsats er nok. Til de andre studentene gjentar hun derfor stadig at de må stole på at når de klarer «-oppgavene», så er det godt nok. Susanne er opptatt av å skille mellom og burde/kunne. Hun mener også at vår psykiske helse har godt av å fokusere mer på det vi må gjøre, ikke alt vi burde eller kunne gjøre i tillegg. Dessuten ivrer hun for å bruke pausene til det man har lyst til, noe hyggelig.
 
Susanne trives veldig godt som studentassistent. Hun forteller at hun lærer mye når hun skal formidle fag til andre. Og når hun selv holder på med matematikk 3 i 3.klasse er det nyttig å repetere matematikk 1.
 
En annen nyttig erfaring Susanne vil dele er sommerjobb i et ingeniørfirma. Selv var hun med i sommerprogrammet til Multiconsult i år. Det var kjempelærerikt, sosialt og fint på alle måter, sier hun, og anbefaler andre ingeniørstudenter å følge med når slike sommerjobber blir utlyst.
 
 
TILBAKE

#SIØ