Norwegian (Bokmål) 
SIO-LOGO_BLACK
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
Facebook_HM
SIO-logo

Styreverv i Studentsamskipnaden i Østfold


Studentparlamantet ved Høgskolen i Østfold skal snart velge nye studentrepresentanter til styret i SiØ. 

Som styremedlem for Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) kan du:
 
  • Delta på ulike styreseminarer og få opplæring i styrearbeid
  • Lede og delta i forhandlingene i styret
  • Være med på å utvikle et tett og fortrolig samarbeid basert på tillit og gjensidig forståelse i styret
  • Utvikle enighet om felles mål og strategier
  • Utvikle kollektiv ansvarsbevissthet
  • Utvikle og utnytte styrets samlede kompetanse

SiØ er studentenes velferdsorganisasjon og ledes av et styre med studentflertall

Simen Thoresen Skaarup er nåværende styreleder og oppfordrer studentene til å ta et styreverv

simen"Jeg tok dette vervet for å være med på å gjøre studenters hverdag enklere. SiØs mål er å tilby studentvelferd gjennom sine ulike tjenester og å kunne være med på dette er både givende og lærerikt. Som styreleder/medlem er det ansvaret ditt å være møteleder, representant for deg selv og studentsamskipnaden og å ta avgjørelser og stillinger til mange ulike situasjoner.

Via styrevervet har jeg vært med på å få en bedre forståelse på hvordan økonomi, strategisk planlegging og styrearbeid fungerer i en spennende organisasjon og vært med på spennende samlinger med resten av landets styreledere (alle studenter) og direktører i studentsamskipnadene.

Det er viktig i studenttiden å være med på ulike aktiviteter som tar deg ut av komfortsonen og som gir deg mestringsfølelse. Å kjenne på den ansvarsfølelsen og de utfordringene som kommer med er noe av det viktigste du kan gjøre som student og er noe som vil gi tilbake i stor grad."

Dersom du ønsker å stille til valg kan du lese mer om prosessen her
Du kan også ta kontakt med studentparlamentet for mer informasjon
 
SIO-logo_beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no


Cookies  -  Personvernerklæring
Sosiale medier