Informasjon i forbindelse med koronaviruset i SiØ Råd og Helse


SiØ Råd og Helse stenger timebestillingen inntil videre. Ønsker du time, kan denne bestilles via chat eller epost studenradgivningen@hiof.no 
Vår chat vil være bemannet fra 09.00-15.30. 

Studentsamtaler vil inntil videre foregå via Skype eller lignende. Kontorene på Høgskolen vil ikke være bemannet. 

SiØ Råd og Helse følger situasjonen tett og følger de råd og anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet. Vi vurderer fortløpende nye tiltak etter hvert som situasjonen endrer seg. Følg også med på HiØ sine sider for lokal informajson og generelle retningslinjer. Informasjonen på denne siden vil oppdateres fortløpende.

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte av koronavirus. Se Folkehelseinstituttets anbefalinger.