Eksamens/prestasjonsangst

Eksamens/prestasjonsangst

Kurs for studenter med eksamens/prestasjonsangst 


Kursleder : Helge Hauge (tidligere Rådgiver ved SAMMEN Bergen)
Psykolog – magister i psykologi
 
Halden : mandag 11.november
Fredrikstad : tirsdag 12. november
Begge dager kl. 12.30 – 16.00

Kurset må dessverre avlyses grunnet sykdom. 

Kurset er gratis.
Alle deltakere får boken «Bli en vinner på eksamen» + tilbud om individuell oppfølging pr. e-post

Ifølge SHoT - 2018 (Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse) befinner 13% av studentene seg i gruppen med høy eksamensangst. Dette omfatter både skriftlige og muntlige eksamenssituasjoner.
 
Dette er ikke et generelt eksamensforberedende kurs. Målgruppen for kursene er studenter som blir så stresset før eller i eksamens og testsituasjoner at de ikke klarer å få frem de kunnskapene de faktisk har.
 
Kursene har også inngått i et årelangt i samarbeid med Det psykologiske fakultet ved UiB for å teste intervensjoner for studenter med eksamensangst.
 
Teknikkene som læres på kurset har dokumentert vitenskapelig effekt for studenter med eksamensangst. Resultatene viste blant annet at studenter med sterkest angst, har størst effekt av intervensjonen kurset baserer seg på. På kurset lærer deltakerne blant visualiseringsteknikker som benyttes av toppidrettsutøvere.                          
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til marianne.k.nass@hiof.no

Påmelding i skjemaet under innen 4. november. 

Kurset må dessverre avlyses grunnet sykdom. 
ARTIKLER - SE ALLE
Studiemestring og planlegging
Studiemestring innebærer tre viktige begreper: kunnskaper, ferdigheter og mental innstilling.
Hvordan skal du overleve studenttilværelsen?
Vi gir deg noen tips og råd om hvordan du best kan nyte studenttilværelsen.
Studenthelse
Studenthelse er et statlig, politisk ansvar og et vertskommunalt ansvar, men også høgskolen og studentsamskipnaden har viktige...