SIØ Trivselsfond

SIØ Trivselsfond

Studentsamskipnaden i Østfold deler nå ut midler til sosiale lavterskeltilbud arrangert av og for studenter.

Formålet er å skape gode relasjoner og sosiale møteplasser for studenter under pandemien i form av fysiske eller digitale arrangementer. Alle studenter tilknyttet Høgskolen i Østfold (HIØ) og Fagskolen i Viken - avdeling Fredrikstad kan søke om midler til små og store tiltak som favner flest mulig. 
 

Hva kan man søke om støtte til?

Midler fra fondet skal gå til nye tiltak og arrangementer, og er ikke ment for å finansiere eksisterende ordninger. Det kan være enkle ting som tur i skogen, turist i egen by, digital quiz, spill og turneringer, konkurranser eller mer omfattende arrangementer. Poenget er å skape samhold og glede. SIØ ønsker at tiltakene det søkes midler om skal forhindre ensomhet og opprettholde sosiale relasjoner i studentmiljøene..

Hver søknad man sender inn gjelder for ett enkelt tiltak eller arrangement. Man må gjerne søke om flere tiltak/arrangement i separate søknader. 

Alle arrangører må forholde seg til og følge gjeldende smittevernregler.

 

Hvordan vurderes søknaden?

Vi vil vurdere søknader fortløpende på et skjønnsmessig grunnlag. 
Følgende kriterier vil vektlegges:
 • Om tiltaket favner bredt i studentmassen
 • Om tiltaket aktiviserer og oppmuntrer til sosialt samvær
 • Om tiltaket er i tråd med gjeldende smittevernregler og hvor sannsynlig det er for snarlig gjennomføring
 • Plan for gjennomføring og eventuell markedsføring av arrangement
Det stilles krav til deltakerliste og dokumentasjon ved bruk av tildelte midler i form av digital innsending av kvittering.
 

Trivselsfondet kan ikke brukes til:

 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Mat og drikke
 • Driftsstøtte eller lønn/honorar til organisasjoner eller foreninger
 • Innkjøp eller investeringer uten konkret forbindelse til tiltaket/arrangementet
 • Lukkede/interne arrangementer/tiltak i foreninger – det må være åpent for alle studenter

Slik søker du

Fyll ut søknadskjema under. Bruk helst e-postadressen du har fått tildelt fra HIØ. 
Innsendte søknader behandles fortløpende.
Noe forsinkelse må påberegnes i juli. Det kan være lurt å søke i god tid før sommeren.
Generelle spørsmål rettes til studentsamskipnaden@hiof.no.

 
Søknad med beskrivelse av arrangementet/tiltaket (digitalt/fysisk, innendørs/utendørs, type aktivitet, ansvarlig(e) arrangør(er), målgruppe, plan og gjennomføring, dato, tid og sted, annonsering/markedsføring, smittevernshensyn og eventuelle tiltak, behov for innkjøp eller annen bistand)


  Når du har fyllt ut hele skjemaet og lagt ved nødvendig dokumentasjon, trykk på "Send søknad".
  ARTIKLER - SE ALLE
  Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
  SHoT resultatene – hva gjør SiØ?
  Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Mange studenter...
  Studiemestring og planlegging
  Studiemestring innebærer tre viktige begreper: kunnskaper, ferdigheter og mental innstilling.