SIØ Trivselsfond

SIØ Trivselsfond

Studentsamskipnaden i Østfold deler nå ut midler til sosiale lavterskeltilbud arrangert av og for studenter.

Formålet er å skape gode relasjoner og sosiale møteplasser for studenter under pandemien i form av fysiske eller digitale arrangementer. Alle studenter tilknyttet Høgskolen i Østfold (HIØ) og Fagskolen i Viken - avdeling Fredrikstad kan søke om midler til små og store tiltak som favner flest mulig. 
 

Hva kan man søke om støtte til?

Midler fra fondet skal gå til nye tiltak og arrangementer, og er ikke ment for å finansiere eksisterende ordninger. Det kan være enkle ting som tur i skogen, turist i egen by, digital quiz, spill og turneringer, konkurranser eller mer omfattende arrangementer. Poenget er å skape samhold og glede. SIØ ønsker at tiltakene det søkes midler om skal forhindre ensomhet og opprettholde sosiale relasjoner i studentmiljøene..

Hver søknad man sender inn gjelder for ett enkelt tiltak eller arrangement. Man må gjerne søke om flere tiltak/arrangement i separate søknader. 

Alle arrangører må forholde seg til og følge gjeldende smittevernregler.

 

Hvordan vurderes søknaden?

Vi vil vurdere søknader fortløpende på et skjønnsmessig grunnlag. 
Følgende kriterier vil vektlegges:
 • Om tiltaket favner bredt i studentmassen
 • Om tiltaket aktiviserer og oppmuntrer til sosialt samvær
 • Om tiltaket er i tråd med gjeldende smittevernregler og hvor sannsynlig det er for snarlig gjennomføring
 • Plan for gjennomføring og eventuell markedsføring av arrangement
Det stilles krav til dokumentasjon ved bruk av tildelte midler i form av digital innsending av kvittering.
 

Trivselsfondet kan ikke brukes til:

 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Driftsstøtte eller lønn/honorar til organisasjoner eller foreninger
 • Innkjøp eller investeringer uten konkret forbindelse til tiltaket/arrangementet
 • Lukkede/interne arrangementer/tiltak i foreninger – det må være åpent for alle studenter

Slik søker du

Fyll ut søknadskjema under.
Innsendte søknader behandles fortløpende.
Generelle spørsmål rettes til studentsamskipnaden@hiof.no.

 
For- og etternavn
Mobilnummer
Din e-post adresse
Adresse
Kontonummer
Studiested
Antall deltagere
Kort beskrivelse av formålet
Søknad med beskrivelse av arrangementet/tiltaket (digitalt/fysisk, innendørs/utendørs, type aktivitet, ansvarlig(e) arrangør(er), målgruppe, plan og gjennomføring, dato, tid og sted, annonsering/markedsføring, smittevernshensyn og eventuelle tiltak, behov for innkjøp eller annen bistand)

Last opp søknad

  Beløpet det søkes om
  Budsjett (sett opp et enkelt budsjett som beskriver konkret hva du skal bruke midlene til)
  Når du har fyllt ut hele skjemaet og lagt ved nødvendig dokumentasjon, trykk på "Send søknad".
  ARTIKLER - SE ALLE
  SHoT resultatene – hva gjør SiØ?
  Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Mange studenter...
  Vi søker studentkompiser
  Ser du etter en meningsfull deltidsjobb? Det er fortsatt mulig å søke.
  Fornyelse av kontrakter
  Kontrakten min går ut - men jeg ønsker å bo lenger.