Miljø og Bærekraft

Miljøfyrtårn


Studentsamskipnaden i Østfold skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi vil etablere et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år vil vi innrapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og vil etterhvert gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til SiØ i årene fremover.
 
Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres i SiØ? Send forslag til siost@hiof.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn. 
 

Generelle henvendelser : 

Epost: studentsamskipnaden@hiof.no 
Tlf:  69608400
ARTIKLER - SE ALLE
Skal du studere i Østfold til høsten?
Vi anbefaler å søke studentbolig nå
Skal du studere i Østfold til høsten?
Forsinkelsesrenter
For at vi skal kunne vurdere om du har rett til forsinkelsesrenter må du sende oss et krav.
Forsinkelsesrenter
Kjøp pensum enkelt fra SiØ bok!
Vi gjør fag- og pensumbøker lett tilgjengelig for deg som student.
Kjøp pensum enkelt fra SiØ bok!