Styret

Styret 2022/23
Fra venstre: Jim Roos, Marlene Mathisen, Annette Veberg Dahl, Silje Krogh Sarr, Carl-Morten Gjeldnes, Elin Corneliussen, Jenny Brunsgård Ek, Stefan Göttsche, Rakel Edda Sigridardottir, Tore Petter Engen, Nanna Brinkmann, Rita Hirsum Lystad

Styret i SiØ 2022-23


Jenny Brunsgård Ek
Styreleder    

Stefan Göttsche
Nestleder

Rakel Edda Sigridardottir
Styremedlem

Silje Krogh Sarr
Styremedlem

Elin Corneliussen
Styremedlem

Carl-Morten Gjeldnes
Styremedlem

Jim Roos
Styremedlem


4 medlemmer velges av studentene
1 medlem velges av de ansatte i SiØ
2 medlemmer oppnevnes av utdanningsinstitusjonene

De organene som velger/oppnevner medlemmer til styret, velger/oppnevner like mange varaer etter rekkeprinsippet. Dvs 1.vara, 2.vara, 3.vara, osv.
Dersom ikke studentene velger styreleder, så gjør styret dette. Styret velger alltid nestleder. Styreleder og nestleder velges blant studentrepresentantene.
For styremedlemmene og varaene valgt/oppnevnt av studentene er funksjonstiden ett (1)år.
For øvrige styremedlemmer og varaer er funksjonstiden to (2) år. Funksjonstiden løper fra/til 1.juni, dog slik at styremedlemmer blir i vervet inntil nytt medlem kan overta. Et styremedlem kan gjenvelges/gjenoppnevnes.

Det er ønskelig med en så jevn fordeling mellom kjønnene som mulig, og at representantene er fordelt på de ulike avdelinger. Det utbetales styrehonorar til representantene.
ARTIKLER - SE ALLE
Skal du studere i Østfold til høsten?
Vi anbefaler å søke studentbolig nå
Skal du studere i Østfold til høsten?
Forsinkelsesrenter
For at vi skal kunne vurdere om du har rett til forsinkelsesrenter må du sende oss et krav.
Forsinkelsesrenter
Kjøp pensum enkelt fra SiØ bok!
Vi gjør fag- og pensumbøker lett tilgjengelig for deg som student.
Kjøp pensum enkelt fra SiØ bok!