Tilrettelegging

Tilrettelegging

Student og behov for tilrettelegging?


Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av studiene og eksamen. Lånekassen kan også gi ekstra studiestøtte til studenter som grunnet nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av studiene eller blir forsinket. Her finner du informasjon om ekstra studiestøtte fra Lånekassen.

Underveis i studiene kan det være nyttig å ha en ekstra støttespiller og samtalepartner. Råd og Helses spesialpedagogiske studentrådgiver har lang erfaring og mye god kjennskap til både høgskolen og ulike støtte- og hjelpeordninger. Hun kan for eksempel bistå med følgende :
 • Kartlegge lese- og skrivevansker og dysleksi. Utredningene kan brukes som sakkyndig dokumentasjon ved søknader
 • Gi tilrådninger for tilrettelagt eksamen og informasjon om ulike tilretteleggingstiltak.
 • Formidle kunnskap om hjelpemidler og programvare som kan være til hjelp ved lese-og skrivevansker
 • Hjelpe til ved søknad om lån av datautstyr og andre hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen
 • Informere om Norsk Lyd -og Blindeskriftsbibliotek og søke om lydbøker.
 • Arrangere kurs i studieteknikk og IT kompenserende hjelpemidler for folk med lese-og skrivevansker- også individuell veiledning.
 • Arrangere kurs og individuell veiledning i organisering og strukturering.
 • Veilede i forhold til den totale studie- og livssituasjonen.
 • Gi støttesamtaler og være ”støttespiller” for den enkelte student.
 • Være samarbeidspartner med ansatte på høyskolen.

På nettsidene til Høgskolen i Østfold finner du mye nyttig informasjon.

Legg særlig merke til:
 • Informasjon om tilrettelagt eksamen ved Høgskolen i Østfold
 • Forskrift om eksamen og studierett -§ 11 om tilrettelegging
 • Søknadsskjema for tilrettelegging ved Høgskolen i Østfold

NB ! Fristen er 15. september for tilrettelagt eksamener i høstsemester, og 1. mars for eksamener i vårsemester.

En kontaktperson ved hver avdeling har ansvar for oppfølging av studenter med funksjonsnedsettelser. Er du ny student og har tilretteleggingsbehov, anbefaler vi deg å ta kontakt så tidlig som mulig for å informere om dette.

Er du usikker på hvilken tilrettelegging høgskolen kan tilby, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i SiØ Råd og Helse eller kontaktpersonen ved din avdeling. Vi hjelper deg gjerne!

 
ARTIKLER - SE ALLE
Den norske epledagen
Vi feirer epledagen hele uken
Vi søker studentkompiser
Ser du etter en meningsfull deltidsjobb? Søk nå da vel.
Velkommen til vår selvhjelpsgruppe
Vi ønsker å starte en selvhjelpsgruppe for deg som syns det er vanskelig å organisere og strukturere studiehverdagen og/eller...