Ledige stillinger

Vi har for tiden følgende ledige stillinger i SiØ: 

Driftstekniker

Søknadsfrist: 03.11.2019
Varighet: Fast

Dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være :
 • Løpende vedlikehold av SiØs eiendommer.
 • Utarbeide, gjennomføre og evaluere rutiner.
 • Kontakt med leverandører og oppfølging av serviceavtaler.
 • Kundekontakt og kommunikasjon med underleverandører og studenter.
 • Logging og dokumentasjon av utførte oppgaver i våre datasystemer.
 • Noe skriftlige oppgaver i kommunikasjon med studenter via mail/sosiale medier.
 • Arbeid/utrykning på kveldstid kan forekomme.
 • En del forefallende oppgaver gitt fortløpende av nærmeste overordnet.
 
Les mer om stillingen i vår annonse på Finn.no
Boligkonsulent 

Søknadsfrist: 03.11.2019
Varighet: Fast

Dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være :
 • Formidle, tildele og administrere utleie av boliger.
 • Etablere og følge rutiner for utleie og drift av studentboligene.
 • Fakturering og oppfølging av reskontro i våre økonomisystemer.
 • Oppdatere og logge oppgaver i vårt FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold).
 • Håndtere henvendelser fra leietakere, og oppfølging av bomiljøet.
 • Kommunikasjon med leietakere direkte, via mail, eller via sosiale medier.
 • Kommunikasjon og samarbeid med boligleder, driftstekniker og underleverandører.
 • En del forefallende oppgaver gitt fortløpende av nærmeste overordnet.

Les mer om stillingen i vår annonse på Finn.no
Studentlivskoordinator

Søknadsfrist: 03.11.2019
Varighet: Fast

Dine ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:
 • Planarbeid for forebyggende aktiviteter slik at studentene trives.
 • Kommunikasjon av SiØs tjenester og studentsosiale aktiviteter på digitale plattformer; herunder formidle alle studentaktiviteter
 • Kontakt/samarbeid med Studentsamfunnene og andre studentorganer i alle saker som berører studenters psykososiale miljø og aktiviteter
 • Tilrettelegge for studentaktiviteter og bistå avdelingene i dette arbeidet
 • Initiere sosiale, ikke-helserelaterte kurs/tiltak for studenter
 • Generelt ansvar for å styrke studentsosial kontakt og oppfølging i alle fora/rom
 • Holde seg orientert om hva som skjer av tilsvarende tiltak ved andre læresteder
 • Samarbeid med andre, relevante aktører som kan bidra/bistå i arbeidet med studenters psykososiale miljø på campus, eks. Mental Helse, Røde Kors, Frivilligsentral m.fl.
 • Nærmeste overordnet kan til enhver tid pålegge stillingsinnehaver andre ansvars- og arbeidsområder.

Les mer om stillingen i vår annonse på Finn.no