Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo

Studentboliger i Østfold

Studentboliger i Østfold
Velkommen til boligsidene!  Studentsamskipnaden i Østfold disponerer flere studentboliger i Fredrikstad og Halden. Alle ligger i gang- og sykkelavstand fra høgskolens lokaler. Velg bosted ut  ifra by og studieretning.

I menyen til venstre finner du mer informasjon, blant annet om hvordan du kan søke og ofte stilte spørsmål. 

Du kan søke om bolig hos oss hele året!
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier