Har du krav på forsinkelsesrenter?

Har du krav på forsinkelsesrenter på bakgrunn av at du har leid bolig og betalt depositum hos oss?

Høsten 2022 ble praksisen SiØ har hatt for oppbevaring av depositum i forbindelse med utleie av studentbolig avviklet. Dersom du er rammet av dette og har krav på forsinkelsesrenter, ber vi deg fylle inn skjemaet under og sende det inn til oss. Kravene vil bli behandlet og utbetalt fortløpende.

Krav om forsinkelsesrente
Etter forsinkelsesrenteloven § 2 må debitor for kravet selv «kreve» forsinkelsesrenter, det foreligger ingen plikt for SiØ å utbetale dette uoppfordret. Dette betyr i praksis at studenter som bor hos eller har bodd hos oss selv må sende inn et krav til oss på eget initiativ.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente på sitt depositum dersom kravet kan dokumenteres.

Husk å legge inn korrekt kontonummer på dine sider i UniAlltid!

Fult navn på personen som reiser kravet // Full name of the person who raises the claim*


Fødselsdato på personen som reiser kravet // birth date of the person who raises the claim*


DDMMYYYY

Kundenummer // Customer number

Finnes på forsiden av din leiekontrakt med SiØ // Can be found on the front page of the rental agreement you had with SiØ.
 

Adresse på personen som reiser kravet // Address of the person who raises the claim

Må stemme overens med adresse registrert i din bank // Has to coincide with the address recorded in your bank.
 

Hvor mange perioder har du bodd hos SiØ // How many periods have you stayed with SiØ *


Dersom du ble berørt av depositumsavviklingen i November/Desember 2022 og fikk overført hele depositumet til Husleie/faktura - Bruk 31.12.22 som dato på UTBETALING av depositum i feltene og kalkulatoren

If you were affected by the deposit processing in November/December 2022 and had the entire deposit transferred to Rent/invoice - Use 31.12.22 as the date for deposit REFUND in the fields and calculator


Kontonummer på personen som reiser kravet // account number of the person raising the claim *


Depositumet ble oppgjort på ett av følgende vis // The deposit was settled in one of the following ways *


Dersom depositumet i sin helhet ble brukt til å dekke utestående husleie/faktura trenger du IKKE å laste opp kvittering på utbetaling av depositum // If the whole deposit was used to cover rent/invoices, you DO NOT have to upload a receipt for deposit refund

Total sum på krav // Total amount for claim *


Total sum over alle boperioder // Total amount for all periods