Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo

Styret i SiØ 2017-18

styret201718
Fra venstre: Jan Lorang Brynhildsen, Hanna Marie Ihlebæk, Patrick-Andre Korneliiussen, Kristin Halland Sandbæk, Rigmor Trudvang, Marianne Dahl, Mette Kristin Solbakken, Rita Hirsum Lystad
Marianne Dahl
Styreleder
Orkideveien 4A, 1617 Fredrikstad
Tlf: 46 68 22 93
E-post
Jan Lorang Brynildsen
Styremedlem
Syenittveien 11, 1619 Fredrikstad

E-post
Mette Kristin Solbakken
Styremedlem
Paul Holmsens vei 16L, 1613 Fredrikstad

E-post
Kristin Halland Sandbæk
Styremedlem
Oskleiva 19, 1772 Halden 

E-post
Patrick-Andre Korneliussen
Nestleder
Bjølstadveien 8D H0202, 1671 Fredrikstad

E-post
Hanna Marie Ihlebæk
Styremedlem
Lahellemoveien 61, 1604 Fredrikstad

E-post
Rigmor Trudvang
Styremedlem
Svenskeberget 27  - 1673 Kråkerøy

E-post
4 medlemmer velges av studentene
1 medlem velges av de ansatte i SiØ
2 medlemmer oppnevnes av utdanningsinstitusjonene

De organene som velger/oppnevner medlemmer til styret, velger/oppnevner like mange varaer etter rekkeprinsippet. Dvs 1.vara, 2.vara, 3.vara, osv.
Dersom ikke studentene velger styreleder, så gjør styret dette. Styret velger alltid nestleder. Styreleder og nestleder velges blant studentrepresentantene.
For styremedlemmene og varaene valgt/oppnevnt av studentene er funksjonstiden ett (1)år.
For øvrige styremedlemmer og varaer er funksjonstiden to (2) år. Funksjonstiden løper fra/til 1.juni, dog slik at styremedlemmer blir i vervet inntil nytt medlem kan overta. Et styremedlem kan gjenvelges/gjenoppnevnes.

Det er ønskelig med en så jevn fordeling mellom kjønnene som mulig, og at representantene er fordelt på de ulike avdelinger. Det utbetales styrehonorar til representantene.
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier