Norwegian (Bokmål) English 
SIO-LOGO_BLACK
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
Facebook_HM
SIO-logo

Styret i SiØ 2018-19

Styret 2018-19
Fra venstre: Rigmor Trudvang, Hanna Marie Ihlebæk, Simen Thoresen Skaarup, Jan Lorang, Sarah Naomi Lunner (foran), Jan Lorang Brynhildsen, Frida-Marie Sternfoss (vara), Ingrid Elise Krogh Dahl, Fredrik Valdersnes Olsvold, Rita Hirsum Lystad (direktør)
Simen Thoresen Skaarup
Styreleder
Verkstedveien 25, 1671 Kråkerøy
Telefon: 41760956
E-post
Jan Lorang Brynildsen
Styremedlem
Syenittveien 11, 1619 Fredrikstad

E-post
Fredrik Valdersnes Olsvold
Styremedlem
BRA-veien 6A, H0306, 1783 Halden

E-post
Sarah Naomi Lunner
Styremedlem
Frøyasgate 60, 1608 Fredrikstad

E-post
Ingrid Elise Krogh Dahl
Nestleder
BRA-veien 6A, H0402, 1783 Halden

E-post
Hanna Marie Ihlebæk
Styremedlem
Lahellemoveien 61, 1604 Fredrikstad

E-post
Rigmor Trudvang
Styremedlem
Svenskeberget 27  - 1673 Kråkerøy

E-post
4 medlemmer velges av studentene
1 medlem velges av de ansatte i SiØ
2 medlemmer oppnevnes av utdanningsinstitusjonene

De organene som velger/oppnevner medlemmer til styret, velger/oppnevner like mange varaer etter rekkeprinsippet. Dvs 1.vara, 2.vara, 3.vara, osv.
Dersom ikke studentene velger styreleder, så gjør styret dette. Styret velger alltid nestleder. Styreleder og nestleder velges blant studentrepresentantene.
For styremedlemmene og varaene valgt/oppnevnt av studentene er funksjonstiden ett (1)år.
For øvrige styremedlemmer og varaer er funksjonstiden to (2) år. Funksjonstiden løper fra/til 1.juni, dog slik at styremedlemmer blir i vervet inntil nytt medlem kan overta. Et styremedlem kan gjenvelges/gjenoppnevnes.

Det er ønskelig med en så jevn fordeling mellom kjønnene som mulig, og at representantene er fordelt på de ulike avdelinger. Det utbetales styrehonorar til representantene.
SIO-logo_beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no


Cookies  -  Personvernerklæring
Sosiale medier