Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo

Helsestasjon

Vi samarbeider med Halden og Fredrikstad kommune om et tilbud om helsestasjon for studenter og unge voksne. Her kan du få prevensjonsveiledning og resepter på prevensjon, teste deg for kjønnssykdommer eller få veiledning i andre spørsmål som gjelder seksualitet, samliv og helse. Dette er et gratis tilbud og målet for helsestasjonene er å bidra til færre uønskede svangerskap og aborter og å hindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Ved sykdom må du oppsøke egen lege.

Halden:

I Halden er helsesøster for tiden ikke til stede på studiested Remmen.
Men i  Halden sentrum er Helsestasjon for ungdom åpen for studenter hver mandag og torsdag ettermiddag kl. 15.00 – 17.00. Helsestasjonen ligger i Os allé 4.

Fredrikstad:

I Fredrikstad sentrum er Helsestasjon for ungdom åpen for studenter hver mandag og onsdag ettermiddag kl. 15.00 – 17.00. Helsestasjonen ligger i Kalandergården 1. etg med adresse Storgaten 2 – 4, (inngang fra Nygaardsplassen).
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier