Norwegian (Bokmål) English 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.
facebook hm
sio-logo
Siste frist for søknad om helsestøtte for studieåret 2017/18 er 20.juni.
Det er ikke lenger mulig å søke om refusjon av behandlinger foretatt i dette studieåret.

Penger tilbake

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du i løpet av studieåret få refundert enkelte helserelaterte utgifter.

Hva refunderes?


Lege og psykolog
Egenandeler du har betalt ved besøk hos lege eller psykolog i løpet av studieåret kan dekkes inntil du har oppnådd Frikort 1. Dette forutsetter at legen/behandleren har refusjonsavtale med HELFO. Du får ikke refundert de første kr 300,-.   

Godkjent dokumentasjon på innbetalte egenandeler hos leger og psykolog:
Behandlere med refusjonsavtale rapporterer inn til HELFO hva du har betalt i egenandeler. Når du har oppnådd frikort får du dette automatisk i posten. Les mer om frikortordningen her.

For å få oversikt over dine egenandeler, gå inn på www.helsenorge.no. Klikk på «Logg inn i Min helse» og logg deg inn med ønsket id. Du kommer da inn på din helseprofil, som gir deg oversikt over kontaktinformasjon, fastlege, egenandeler med mer. Klikk deretter på «Min Helse». Under «Mine rettigheter» finner du «Mine egenandeler». Klikk på «Skriv ut egenandeler» og lever hos SiØ Råd og Helse. Husk å ta med studentbeviset ditt!  

Kiropraktor og fysioterapeut
Utgifter du har hatt til kiropraktor eller fysioterapeut kan dekkes med inntil kr 3.000,- pr studieår. Du får ikke refundert de første kr 500,-. 

Godkjent dokumentasjon på utgifter til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut:
For å kvalitetssikre behandlingen og behovet for denne innføres det fra 01.01.2017 som krav for refusjon av utgiftene at behandlingen er initiert av lege. Vi ber derfor om at fastlege, legevaktlege eller annen behandlende lege fyller ut dette skjemaet.

Du må også ha kvitteringer på behandling. Kvitteringene må inneholde ditt navn, konsultasjonsdato og navn på behandler. Du kan også be om en samlekvittering på flere besøk fra behandleren, denne må være stemplet og signert. Kun originalkvitteringer godtas.
 

Om ordningen


Det presiseres at vi kun kan refundere utgifter du har hatt inneværende studieår.

Ordningen gjelder også barn av foreldre der begge er studenter, eller hvis studenten er aleneforsørger.

For å få refundert utgiftene kan du fylle ut skjemaet her, så tar vi kontakt med deg. Du kan også ta kontakt med SiØ Råd og Helse ved ditt studiested, og fylle ut et søknadsskjema. Dokumentasjon på utgiftene må vedlegges, og gyldig studentbevis må fremvises. 

Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon som leveres innen 20. hver måned, behandles og utbetales direkte til din bankkonto den 1. påfølgende måned.

Ordningen gjelder ikke i høgskolens sommerferie. Utgifter til legeattester, vaksinasjoner, medisiner, medisinsk utstyr, røntgenundersøkelser og skyss dekkes ikke.

Mer informasjon fås ved henvendelse til SiØ Råd og Helse ved ditt studiested.

 
sio-logo beige
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no
Sosiale medier