Penger tilbake

Penger tilbake

Som student ved Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold kan du i løpet av studieåret få refundert enkelte helserelaterte utgifter.

Gå til skjema for refusjon her
 

Hva refunderes?


Lege, psykolog, spesialist og røntgen
Egenandeler du har betalt ved besøk hos lege, psykolog eller ved røntgenundersøkelser i løpet av semesteret kan dekkes inntil du har oppnådd Egenandelstak 1. Dette forutsetter at legen/behandleren har refusjonsavtale med HELFO. SiØ refunderer kun beløp for inneværende semester. Du får ikke refundert de første kr 250,-.   

Godkjent dokumentasjon på innbetalte egenandeler hos leger og psykolog:
Behandlere med refusjonsavtale rapporterer inn til HELFO hva du har betalt i egenandeler. Når du har oppnådd frikort får du dette automatisk i posten. Les mer om frikortordningen her.

For å få oversikt over dine egenandeler, gå inn på www.helsenorge.no. Klikk på «Logg inn i Min helse» og logg deg inn med ønsket id. Du kommer da inn på din helseprofil, som gir deg oversikt over kontaktinformasjon, fastlege, egenandeler med mer. Klikk deretter på «Min Helse». Under «Mine rettigheter» finner du «Mine egenandeler». Klikk på «Skriv ut egenandeler» og lever hos SiØ Råd og Helse. Husk å ta med studentbeviset ditt!  

Kiropraktor og fysioterapeut
Utgifter du har hatt til kiropraktor eller fysioterapeut kan dekkes med inntil kr 1500,- pr semester. Du får ikke refundert de første kr 250,-. 

Godkjent dokumentasjon på utgifter til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut:

Du må levere kvitteringer på behandling. Kvitteringene må inneholde ditt navn, konsultasjonsdato og navn på behandler. Du kan også be om en samlekvittering på flere besøk fra behandleren, denne må være stemplet og signert. Kun originalkvitteringer godtas.

 

Om ordningen

Det presiseres at vi kun kan refundere utgifter du har hatt inneværende semester.

Ordningen gjelder også barn av foreldre der begge er studenter, eller hvis studenten er aleneforsørger.

For å få refundert utgiftene kan du fylle ut skjemaet her. Du kan også ta kontakt med SiØ Råd og Helse ved ditt studiested, og fylle ut et søknadsskjema. Dokumentasjon på utgiftene må vedlegges, og gyldig studentbevis må fremvises. 

Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon som leveres innen 20. hver måned, behandles og utbetales direkte til din bankkonto den 1. påfølgende måned.

Siste frist for innlevering høst : 10. januar
Siste frist for innlevering vår : 20. juni

Utgifter til legeattester, vaksinasjoner, medisiner, medisinsk utstyr og skyss dekkes ikke.

Mer informasjon fås ved henvendelse til SiØ Råd og Helse ved ditt studiested.

 
ARTIKLER - SE ALLE
Friminutt med fokus på avspenning og avkobling
Husker du friminuttene på barneskolen med lek og avkobling?
Veiledede selvhjelpsgrupper
Den norske epledagen
Vi feirer epledagen hele uken