Si%C3%98-01
Si%C3%98-01

 Råd

Hva kan vi hjelpe med?


Trenger du noen å snakke med? Ikke gå rundt med problemene dine alene.

Vi er her for å støtte og veilede deg. Du kan bestille time eller komme innom oss på kontoret. Råd og Helse er et gratis tilbud til alle studenter ved HiØ og Fagskolen i Viken, avd Fredrikstad. Vi har også digitale tilbud til nettstudenter.

Vi kan gi informasjon, råd og veiledning innen ulike livsområder. Det kan gjelde ensomhet, isolasjon, problemer i nære relasjoner, angst, depresjon, rus, langvarig sykdom, funksjonsnedsettelser eller graviditet.

Noen sliter med lav motivasjon eller henger etter i studiene. Andre klarer ikke å strukturere og planlegge studiehverdagen sin og får ikke tiden til å strekke til.. Noen ganger kan et par timer hos oss med veiledning i å sette opp en ukeplan der alle aktiviteter plottes inn, både forelesninger, grupper, lesing, trening og fritid, være til stor hjelp for studenten. Det er viktig å ha fritid uten dårlig samvittighet for at man skulle ha lest isteden.

Andre trenger rett og slett noen å betro seg til og snakke med, mange sliter med lav selvfølelse og selvtillit og tror alle de andre studentene er så mye «glupere» og mer selvsikre. Ofte er ikke det virkeligheten, men bare noe vi innbiller oss. En samtale om slike tema kan være godt for mange.

Noen studenter syns det er vanskelig å konsentrere seg når de skal sette seg ned med bøkene. Det er så mange andre som ønsker oppmerksomheten vår, for eksempel sosiale medier. Vi kan hjelpe til med gode råd for å gjøre studiehverdagen best mulig. Å styre tankene er også noe som kan læres.

Andre aktuelle tema kan være: økonomiske problemer, samlivsbrudd, spiseforstyrrelser, overgrep, seksuell trakassering m.m.

Vår spesialpedagogiske rådgiver kan kartlegge lese- og skrivevansker/dysleksi og skrive sakkyndig dokumentasjon som kan legges ved søknader. Hun hjelper til med å skaffe lydbøker fra NLB – Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og hjelper til med tilrettelegging under studiene.

Fremmedspråklige studenter kan også møte utfordringer det kan være godt å snakke med en rådgiver om. Mange syns det norske fagspråket er vanskelig med mange nye ord og begreper. Andre finner seg ikke til rette i miljøet og den norske kulturen.

Når bør du oppsøke oss?
Noen studenter tror at de må ha store alvorlige vansker for å ta kontakt. Det er ikke riktig, ofte kan det være godt å snakke med noen før problemene vokser deg over hodet. Det kan være nok med noen få samtaler for å løse en konkret situasjon, mens det andre ganger er nødvendig med oppfølging over lengre tid. Ikke vær redd for å ta kontakt.

Vi har selvfølgelig taushetsplikt, og det er du selv som bestemmer hvor mye og hva du vil fortelle.
ARTIKLER - SE ALLE
En guide til å bo i kollektiv
Det kan være nytt og spennende å flytte inn i kollektiv. Her er en guide som vil hjelpe deg litt på vei.
En guide til å bo i kollektiv
Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
Trenger du noen å snakke med? Vi vet at studentlivet kan by på store og små utfordringer for mange.
Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
Spør mer!
Vi markerer verdensdagen for psykisk helse i hele oktober og har spilt inn en egen podcast om temaet.
Spør mer!