Student og gravid?

Student og gravid?

Som gravid student har man sannsynligvis mange spørsmål rundt økonomiske rettigheter og den praktiske gjennomføringen av studiet. Vi i Råd og Helse hjelper deg med å finne de rette instansene å kontakte.

Først og fremst er det lurt å kontakte din studieveileder for å legge en plan for ditt videre studieforløp. Det er viktig å avklare hvilke konsekvenser en eventuell permisjon får for deg. Kanskje må utdanningsplanen endres litt, og dette er greit å få avklart før man går ut i permisjon.

Økonomiske rettigheter i forbindelse med fødsel og barn finner du informasjon om på nettsidene til Lånekassen og NAV.

På Lånekassen sine nettsider under tema Barn og Fødsel finner du nyttig informasjon om Foreldrestipend, Barnestipend og Tilleggslån.

Skulle du være så uheldig å bli sykmeldt fra studiet, finner du også informasjon om sykestipend på nettsidene.

Dersom du er usikker på hva som gjelder deg, er det lurt å kontakte Lånekassen direkte for å avklare hva som gjelder i din spesifikke livssituasjon.

Det er også viktig å undersøke hva du kan ha rett på i støtte fra NAV. Noen studenter fyller vilkårene for foreldrepenger, mens andre fyller vilkårene for Engangsstønad. Ta direkte kontakt med NAV om du er i tvil om hva som gjelder din situasjon. Du finner nyttig informasjon på NAVs nettsider: https://familie.nav.no/. Der finner du også utfyllende informasjon om foreldrepermisjon, barnetrygd, kontantstøtte og stønader som enslig forsørger.

Dessuten har «NAV Foreldrepenger» en egen side på Facebook der du selv kan stille spørsmål, eller finne svar på ting andre har lurt på tidligere.

Ta kontakt med oss i Råd og Helse, så hjelper vi deg gjerne med å finne ut av hva som gjelder for deg
ARTIKLER - SE ALLE
En guide til å bo i kollektiv
Det kan være nytt og spennende å flytte inn i kollektiv. Her er en guide som vil hjelpe deg litt på vei.
En guide til å bo i kollektiv
Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
Trenger du noen å snakke med? Vi vet at studentlivet kan by på store og små utfordringer for mange.
Hva kan SiØ Råd og Helse bistå med?
Spør mer!
Vi markerer verdensdagen for psykisk helse i hele oktober og har spilt inn en egen podcast om temaet.
Spør mer!