Norwegian (Bokmål) 
Studentsamskipnaden i Østfold. Bedre sammen.

Kontakt oss

Generelle henvendelser : 

Epost: studentsamskipnaden@hiof.no 
Tlf:  69608400
Ledergruppe:
Rita Hirsum Lystad
Direktør
Tlf.: 90721982
E-post
Sveinung Dale
Virksomhetsleder, Bok og Spisesteder
Tlf: 47686966
E-post
Dag Lislerud Midtfjeld
Assisterende direktør, Bolig og Velferd
Tlf: 90138145
E-post
Asbjørn Lie Waula
Kommunikasjonsleder
Tlf: 47645270
E-post
Høgskolesenteret på Remmen, 1757 Halden
Telefon: 69 60 84 00

E-post: studentsamskipnaden@hiof.no


Cookies  -  Personvernerklæring
Sosiale medier