Miljø og Bærekraft

Miljøfyrtårn


Studentsamskipnaden i Østfold skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi vil etablere et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år vil vi innrapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og vil etterhvert gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til SiØ i årene fremover.
 
Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres i SiØ? Send forslag til siost@hiof.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn. 
 

Åpenhetsloven i SiØ 


Se vedlagte dokumenter knyttet til arbeid med åpenhetsloven i SiØ. Ved spørsmål knyttet til åpenhetsloven kan disse rettes til siost@hiof.no 

Generelle henvendelser : 

Epost: siost@hiof.no 
Tlf:  69191919
ARTIKLER - SE ALLE
Skal du studere i Østfold i høst?
Søk studentbolig her
Skal du studere i Østfold i høst?
Hva skal jeg ta med meg til studentboligen?
Vi har noen gode tips til hva det kan være lurt å ta med seg til studentboligen – og hva som kan få lov til å bli hjemme!
Hva skal jeg ta med meg til studentboligen?
En guide til å bo i kollektiv
Det kan være nytt og spennende å flytte inn i kollektiv. Her er en guide som vil hjelpe deg litt på vei.
En guide til å bo i kollektiv